Tây Ninh phấn đấu có thêm 10 xã đạt tiêu chí giao thông vào năm 2017

Theo Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Tây Ninh, dự kiến đến cuối năm 2016, tỉnh có thêm từ 5 – 6 xã đạt chuẩn (TCGT).

Đến nay, việc thực hiện TCGT có một số thuận lợi như: Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới (NTM) các huyện, thành phố và các xã nông thôn có nhiều nỗ lực trong việc thực hiện và quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu của tiêu chí này. Giữa Sở GTVT, các sở, ngành liên quan và Ban chỉ đạo xây dựng NTM các huyện, thành phố, Ban chỉ đạo xây dựng NTM các xã có sự phối hợp tốt trong quá trình thực hiện.

Dù vậy, đến nay, việc thực hiện tiêu chí giao thông vẫn còn không ít khó khăn, vướng mắc và hạn chế. Cụ thể như, nguồn vốn cần để thực hiện tiêu chí này khá lớn. Trong khi ở một số địa phương, việc vận động người dân và doanh nghiệp chung tay xây dựng NTM chưa đạt hiệu quả cao, chủ yếu dựa vào nguồn ngân sách để thực hiện các công trình giao thông nông thôn (GTNT). Đồng thời, việc phân khai nguồn vốn ở một số địa phương còn chậm cũng làm ảnh hưởng tiêu cực đến tổ chức triển khai thi công các công trình.

Hiện trạng một tuyến đường giao thông nông thôn

Hiện trạng một tuyến đường giao thông nông thôn

Một thực trạng đáng lưu ý là công tác bảo trì các công trình giao thông sau khi hoàn thành chưa được quan tâm đúng mức, dẫn tới nhiều tuyến đường sau một thời gian ngắn sử dụng đã xuống cấp. Công tác duy tu, bảo dưỡng chưa được các địa phương thực hiện thường xuyên. Kết quả khảo sát gần đây cho thấy, thực tế đã phát sinh các hiện tượng hư hỏng gây ảnh hưởng xấu đến việc đi lại và vận chuyển hàng hóa, nông sản của nhân dân, gây mất đối với người và các phương tiện tham gia lưu thông.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền chưa có những hình thức, cách làm đột phá để có thể giúp từng người dân hiểu và tích cực tham gia xây dựng NTM. Ngoài ra, cán bộ phụ trách TCGT ở cấp xã có trình độ còn hạn chế nên việc thực hiện tiêu chí này còn gặp không ít khó khăn. Đó cũng là một trong những là lý do khiến số liệu hệ thống giao thông cần thực hiện để đạt tiêu chí của một số xã còn chưa phù hợp với thực tế.

Sở GTVT Tây Ninh cho biết, trong thời gian tới, Sở sẽ tích cực phối hợp với các sở, ngành có liên quan và các địa phương khắc phục những tồn tại, hạn chế đã nêu và phấn đấu trong năm 2017, tỉnh có thêm 5 xã đạt chuẩn TCGT.

Để bảo đảm việc thực hiện TCGT đi vào thực chất, theo Sở GTVT, sắp tới, hệ thống giao thông tại các xã đã đạt chuẩn NTM phải đảm bảo cho việc lưu thông và vận chuyển hàng hóa, nông sản của người dân; thường xuyên được kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng.

Nguy hiểm chực chờ người đi đường trên đoạn đường bị hư hỏng

Nguy hiểm chực chờ người đi đường trên đoạn đường bị hư hỏng

UBND các xã tùy theo nhu cầu và nguồn lực của địa phương có kế hoạch nhựa hóa hoặc bê tông hóa các tuyến đường ấp, xóm, nội đồng. Nhựa hóa, bê tông hóa đạt chuẩn đối với các tuyến đường trục xã, liên xã. Tối thiểu cứng hóa theo quy định đối với các tuyến đường ấp, đường xóm và đường trục chính nội đồng.

Các địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động doanh nghiệp và cộng đồng dân cư trong việc chung tay xây dựng NTM. Trong đó có việc đầu tư xây dựng các công trình giao thông, thực hiện công tác duy tu, sửa chữa, bảo trì các tuyến đường nông thôn đã được đầu tư xây dựng.

UBND các xã cũng cần thường xuyên kiểm tra các tuyến đường sau khi được đầu tư nâng cấp nhằm phát hiện ngay điểm hư hỏng trên tuyến để có kế hoạch và biện pháp sửa chữa kịp thời, đảm bảo chất lượng, tuổi thọ công trình; thường xuyên phối hợp với các ban, ngành có liên quan và các địa phương trong công tác kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện TCGT.

Sở GTVT đề nghị Ban chỉ đạo xây dựng NTM các xã cần rà soát, điều chỉnh kế hoạch thực hiện đề án (nếu cần thiết) phù hợp quy hoạch đã được phê duyệt, nhu cầu thực tế, nguồn lực của địa phương, đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa, nông sản của nhân dân, đồng thời đảm bảo tính hiệu quả của các công trình giao thông khi đầu tư nâng cấp.

Được biết, hiện Tây Ninh có 16/80 xã đạt chuẩn theo quy định về TCGT.

Theo Hoàng Thi (Tây Ninh Online)

Bạn có thể quan tâm