Tây Ninh có 2 doanh nghiệp đạt giải thưởng Chất lượng Quốc gia

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2017 cho 73 doanh nghiệp, trong đó 15 doanh nghiệp đạt giải Vàng và 58 doanh nghiệp đạt giải Bạc.

Đây là giải thưởng nằm trong hệ thống Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á – Thái Bình Dương.

Theo Quyết định trên, tỉnh Tây Ninh có 2 doanh nghiệp đạt giải, đó là Công ty Cổ phần Xi măng Tây Ninh đạt giải Vàng và Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thương mại Công nghệ Dịch vụ Hùng Duy đạt giải Bạc.

là hình thức tôn vinh, khen thưởng ở cấp quốc gia do Thủ tướng Chính phủ trao tặng hàng năm cho các tổ chức, doanh nghiệp đạt thành tích xuất sắc về chất lượng.

Việc tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia giúp doanh nghiệp có điều kiện học hỏi, đánh giá được những điểm mạnh, điểm yếu trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình. Từ đó có nhiều giải pháp phù hợp để phát triển sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ, góp phần nâng cao vị thế, tăng cường khả năng cạnh tranh và hội nhập trên thị trường trong nước và quốc tế của doanh nghiệp.

Ngoài các điều kiện tham dự, để đạt được giải thưởng này, doanh nghiệp còn phải đáp ứng các yêu cầu của 7 tiêu chí giải thưởng đề ra dựa trên kết quả cho điểm theo phương pháp chuyên gia đánh giá: vai trò của lãnh đạo doanh nghiệp; chiến lược hoạt động; chính sách định hướng vào khách hàng và thị trường; đo lường, phân tích và quản lý tri thức; quản lý, phát triển nguồn nhân lực; quản lý quá trình hoạt động; kết quả hoạt động.

Theo Tây Ninh Online

Bạn có thể quan tâm