Tây Ninh: Chuyển biến tích cực trong thu hút đầu tư

Đến cuối năm 2016, tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế trong tỉnh có 287 dự án đầu tư còn hiệu lực.

Ông Kiều Công Minh – Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Tây Ninh cho biết, lũy kế đến cuối năm 2016, tại các , khu chế xuất, khu kinh tế (KCN, KCX, KKT) trong tỉnh có 287 dự án đầu tư còn hiệu lực, gồm 96 dự án trong nước và 191 dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI).

Công nhân làm việc trong một doanh nghiệp FDI ở KCN Phước Đông

Công nhân làm việc trong một doanh nghiệp FDI ở KCN Phước Đông

Trong năm 2016, Ban Quản lý KKT tỉnh đã cấp mới 24 dự án đầu tư vào các KCN, KCX, KKT với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt hơn 258 triệu USD và 1.460,26 tỷ đồng; điều chỉnh 74 dự án đầu tư, trong đó có 24 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn đầu tư tăng thêm 452,23 triệu USD và 210 tỷ đồng.

Như vậy, tổng vốn đầu tư (bao gồm cấp mới và điều chỉnh) trong năm 2016 là 710,5 triệu USD và hơn 1.670 tỷ đồng (tương đương 786,42 triệu USD), đạt gần 125% kế hoạch năm.

Trong giai đoạn 2010-2016, công tác vào các KCN, KCX, KKT đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Đối với số dự án mới tăng thêm, vốn bình quân hàng năm thu hút thêm trên 600 triệu USD, trong đó chủ yếu là vốn FDI.

So với những năm trước, ở giai đoạn này, quy mô dự án cũng lớn hơn nhiều. Nếu như giai đoạn 2005 – 2010, bình quân vốn thu hút là 3,38 triệu USD/dự án thì đến giai đoạn 2010 – 2015, vốn thu hút tăng lên gấp 3 lần, đạt gần 11 triệu USD/dự án.

Đồng thời, hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp ổn định hơn, tăng đều qua các năm, làm tăng giá trị của KCN rõ rệt qua từng năm. Trong đó, nổi bật là quá trình thu hút đầu tư ở KCN Phước Đông và KCN Thành Thành Công.

Đến nay, hai KCN đã cho thuê được 606,6 ha/1.244,5 ha, đạt tỷ lệ lấp đầy 48.74 %. Riêng việc đền bù giải tỏa giai đoạn 2 KCN Phước Đông có chậm hơn so với kế hoạch vì quy mô KCN rất lớn, cần phân kỳ đầu tư hợp lý, hạn chế  lãng phí tài nguyên khi diện tích khai thác ở phần đã giải tỏa còn nhiều.

Hiện 2 KCN này đã thu hút được 64 dự án, chiếm 27,82% số dự án trong các KCN, với tổng vốn đầu tư gần 3 tỷ USD, chiếm 74,6 % tổng vốn đầu tư vào KCN ở Tây Ninh.

Theo Tây Ninh Online

Bạn có thể quan tâm