Tập trung phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020.

Mục tiêu của kế hoạch này là trong giai đoạn 2018-2020, tỉnh tập trung thu hút đầu tư thuộc các lĩnh vực chủ yếu như: lĩnh vực cơ khí chế tạo; linh kiện và phụ tùng máy, thiết bị chế biến nông lâm thủy sản; dụng cụ – dao cắt; khuôn mẫu; phát triển nguyên vật liệu và phụ liệu phục vụ ngành dệt may – da giày; ngành điện tử; ngành sản xuất lắp ráp ô tô; linh kiện nhựa cho ô tô…

Phát triển công nghiệp

Trong giai đoạn 2018-2020, tỉnh tập trung triển khai các hoạt động về hỗ trợ trên địa bàn tỉnh với các nội dung chủ yếu: xúc tiến thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực ; kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp trở thành nhà cung ứng sản phẩm cho khách hàng trong và ngoài nước.

Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý đáp ứng yêu cầu của các chuỗi sản xuất toàn cầu trong quản trị doanh nghiệp, quản trị sản xuất; hỗ trợ doanh nghiệp triển khai thực hiện các dự án nghiên cứu phát triển, ứng dụng chuyển giao và đổi mới công nghệ trong sản xuất; hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực…

Dự kiến tổng kinh phí thực hiện kế hoạch này là hơn 5,3 tỷ đồng.

Theo Tây Ninh Online

Bạn có thể quan tâm