Tập trung phát triển công nghiệp hỗ trợ

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020.

Mục tiêu của kế hoạch này là trong giai đoạn 2018-2020, tỉnh tập trung phát triển hỗ trợ thuộc các lĩnh vực chủ yếu như: cơ khí chế tạo (linh kiện và phụ tùng máy gia công cơ khí, máy hàn, máy nông nghiệp; linh kiện và phụ tùng máy, thiết bị chế biến nông lâm thủy sản; dụng cụ – dao cắt..). Phát triển nguyên vật liệu và phụ liệu phục vụ ngành dệt may – da giày; ngành điện tử; ngành sản xuất, lắp ráp ô tô.

Trong giai đoạn này, tỉnh sẽ triển khai các hoạt động về với các nội dung chủ yếu như xúc tiến thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực ; kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp trở thành nhà cung ứng sản phẩm cho khách hàng trong và ngoài nước; hỗ trợ doanh nghiệp triển khai thực hiện các dự án nghiên cứu phát triển, ứng dụng chuyển giao và đổi mới công nghệ trong sản xuất linh kiện, phụ tùng, nguyên liệu và vật liệu trong sản xuất…

Dự kiến tổng kinh phí thực hiện kế hoạch này là hơn 5,3 tỷ đồng, được bố trí từ nguồn vốn ngân sách tỉnh.

Theo Tây Ninh Online

Bạn có thể quan tâm