Tập huấn công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Ngày 15.7, Sở Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) tổ chức tập huấn công tác năm 2016 cho các cán bộ sở, ngành liên quan đến công tác đào tạo nghề và các cơ sở có tham gia đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh buổi tập huấn

Quang cảnh buổi tập huấn

Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được nghe ông Nguyễn Văn Quá – Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH triển khai một số nội dung trong công tác đào tạo nghề lao động nông thôn năm 2016 như: Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27.11.2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”; công văn của Bộ LĐTB&XH về việc hướng dẫn nhiệm vụ và tổ chức thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2016; công văn của Bộ LĐTB&XH về thực hiện công tác dạy nghề và tạo việc làm cho người khuyết tật.

Hội nghị cũng đã nghe triển khai Quyết định của UBND tỉnh về phê duyệt kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh năm 2016 và điều chỉnh tăng định mức hỗ trợ tiền ăn cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2020 theo Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Theo đó, năm 2016 chỉ tiêu đào tạo nghề của toàn tỉnh là 150 lớp/ 4.762 lao động nông thôn, với tổng kinh phí đào tạo trên 7 tỷ đồng. Năm 2016, tăng định mức hỗ trợ tiền ăn từ 15.000 đồng/người/ngày lên 30.000 đồng/người/ ngày thực học.

Một số vấn đề được sửa đổi, bổ sung cần lưu ý trong quá trình đào tạo nghề năm 2016 là: không tổ chức đào tạo nghề khi chưa dự báo được nơi làm việc và mức thu nhập cho người lao động sau khi học nghề; việc tổ chức dạy nghề cho lao động nông thôn chủ yếu là dạy thực hành và được thực hiện tại nơi sản xuất; tổ chức dạy nghề và tạo việc làm cho người khuyết tật, phấn đấu đạt được chỉ tiêu 10% trong số lao động nông thôn được hỗ trợ học nghề là người khuyết tật…

Theo Châu Pha (Tây Ninh Online)

Bạn có thể quan tâm