Tập huấn chuyển giao khoa học công nghệ cho nông dân

Vừa qua, Hội Nông dân huyện Dương Minh Châu phối hợp với Trung tâm Thông tin ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ (KHCN) tỉnh Tây Ninh (Sở KHCN) mở lớp tập huấn chuyển giao khoa học và công nghệ cho nông dân trong huyện.

Các học viên tham dự lớp Tập huấn chuyển giao KHCN cho nông dân

Các học viên tham dự lớp tập huấn

Buổi tập huấn nhằm trang bị và cung cấp những ứng dụng tiến bộ KHCN vào thực tiễn , với mục tiêu đem lại hiệu quả kinh tế cao cho hội viên nông dân.

Trong thời gian 30 ngày tập huấn, các học viên được nghe bà Phan Thu Hà – báo cáo viên của Trung tâm Thông tin ứng dụng tiến bộ KHCN tỉnh Tây Ninh triển khai những nội dung, giải pháp thiết thực trong xử lý rác sinh hoạt hữu cơ gia đình, như: cách sử dụng thùng ủ rác thải hữu cơ quy mô hộ; tận dụng nguồn tài nguyên bị lãng phí; các chế phẩm để sử dụng cùng với thùng ủ rác không độc hại, an toàn; tiết kiệm được chi phí chôn lấp rác, giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường…

Theo Tây Ninh Online

Bạn có thể quan tâm