Tập huấn chuyển giao khoa học công nghệ cho đoàn viên, thanh niên

Ngày 16.7, Xã đoàn Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu tổ chức lớp tập huấn giới thiệu về tầm quan trọng của cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ tư (4.0), giới thiệu một số mô hình sản xuất kinh doanh tiêu biểu cho hơn 70 đoàn viên, thanh niên địa phương.

Đoàn viên, thanh niên tham dự lớp tập huấn Chuyển giao Khoa học Kỹ thuật Công nghệ 4.0

Đoàn viên, thanh niên tham dự lớp tập huấn

Tham gia lớp tập huấn, các học viên được giới thiệu về tầm quan trọng của cuộc 4.0, khoa học – công nghệ trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, trang bị kỹ năng, tạo lập các ý tưởng , giới thiệu các mô hình thành công trong và ngoài nước.

Bên cạnh đó, đoàn viên, thanh niên còn được giới thiệu, học tập, trao đổi kinh nghiệm một số mô hình sản xuất kinh doanh giỏi của đoàn viên tiêu biểu, như mô hình trồng cây sung Mỹ, nuôi cà cuống, trồng rau thủy canh…

Theo Tây Ninh Online

Bạn có thể quan tâm