Tập huấn chương trình nông nghiệp chất lượng cao cho thanh niên

Vừa qua, Huyện đoàn Hòa Thành và Thành đoàn Tây Ninh cùng phối hợp tổ chức lớp tập huấn chương trình nông nghiệp chất lượng cao và các tiêu chuẩn nông nghiệp sạch năm 2018 cho gần 100 cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

Quang cảnh lớp tập huấn Chương trình nông nghiệp chất lượng cao và các tiêu chuẩn nông nghiệp sạch năm 2018

Quang cảnh lớp tập huấn

Tham dự lớp học, các bạn đoàn viên, thanh niên được nghe thạc sĩ Trịnh Văn Nhì – Chuyên viên Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Tây Ninh thông tin các chủ trương, chính sách, một số giải pháp hỗ trợ đổi mới sáng tạo; các kiến thức cơ bản về lựa chọn, xây dựng các mô hình và các tiêu chuẩn , ;…

Bên cạnh đó, các đoàn viên, thanh niên còn tham gia thảo luận, trao đổi về những khó khăn trong ứng dụng khoa học kỹ thuật vào thực tế; được giới thiệu và phổ biến những cách làm hay, trong lĩnh vực chăn nuôi trên đệm lót sinh học, kỹ thuật trồng rau thủy canh…

Lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên về việc xây dựng các mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả; ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp và một số cơ chế, chính sách về khoa học kỹ thuật trong giai đoạn hiện nay.

Theo Tây Ninh Online

Bạn có thể quan tâm