Tạo điều kiện, hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn

Sở NN&PTNT kiến nghị các cấp, các ngành tăng cường hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại, nhằm tạo điều kiện cho các cơ sở tiếp cận với thị trường tiềm năng trong và ngoài nước.

Đồng thời, tỉnh cần đẩy mạnh cho phục vụ phát triển các có thế mạnh và tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có của tỉnh.

Làm chổi bông cỏ ở phường Ninh Sơn, TP. Tây Ninh

Làm ở phường Ninh Sơn, TP. Tây Ninh

Năm 2017, trong tỉnh có trên 21.200 hộ với khoảng 70.300 lao động tham gia các , trong đó có các ngành nghề như chế biến nông sản, sản xuất vật liệu, đồ gỗ, gây trồng và kinh doanh sinh vật cảnh, xây dựng, vận tải và dịch vụ khác…

Theo Sở NN&PTNT, đến nay, toàn tỉnh có 10 nghề truyền thống và 1 làng nghề truyền thống được công nhận, và đã hình thành tổ chức kinh tế hợp tác gồm: HTX mây tre đan tại xã Long Thành Nam; tổ hợp tác đúc gang tại ấp Trường Thọ, xã Trường Hòa (huyện Hòa Thành); HTX Bánh tráng tại thị trấn Trảng Bàng.

Các nghề truyền thống khác như mộc gia dụng, se nhang, gò nhôm, chằm nón lá… cũng hình thành các tổ liên kết sản xuất hỗ trợ nhau kinh doanh. Nhìn chung, các nghề truyền thống, làng nghề truyền thống đang phát triển ổn định, tạo nhiều việc làm, góp phần người dân.

Đến nay, UBND các huyện, thành phố đã lập nhiều dự án hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn. Trong đó, huyện Hòa Thành triển khai thực hiện dự án “Nghề theo tiêu chuẩn VietGAP kết hợp sơ chế – bảo quản ở HTX sản xuất rau an toàn Long Mỹ, xã Long Thành Bắc”, với mức hỗ trợ 465 triệu đồng.

Hạng mục đầu tư của dự án này gồm lắp đặt, xây dựng hệ thống nhà kính, hệ thống thủy canh, kho lạnh bảo quản, máy móc vận hành và dung dịch dinh dưỡng cho .

Huyện Trảng Bàng đã thực hiện dự án “Xây dựng điểm tập kết rác tại xã Gia Lộc” với mức hỗ trợ 250 triệu đồng. Huyện Dương Minh Châu phối hợp cùng Phân viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp đang hoàn chỉnh hồ sơ dự án “Phát triển nghề bánh tráng tại xã Chà Là”.

Ngoài ra, Sở NN&PTNT cũng đã phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện các chương trình, dự án khuyến công, khoa học công nghệ, đào tạo nhân lực phục vụ cho ngành nghề nông thôn, chương trình xử lý môi trường.

Nhìn chung, tình hình phát triển ngành nghề nông thôn tương đối ổn định. Một số ngành nghề như làm hàng mây tre, bánh tráng, muối ớt… có xu hướng phát triển mạnh trên thị trường. Việc phát triển ngành nghề nông thôn đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, tăng thu nhập, cải thiện và nâng cao đời sống cho lao động nông nghiệp, nông thôn, góp phần xóa đói giảm nghèo.

Tuy nhiên, hoạt động sản xuất ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh hầu hết mang tính tự phát, quy mô sản xuất nhỏ, mang tính chất hộ gia đình, chủ yếu là lao động thủ công, thiết bị công nghệ sản xuất cải tiến ít, thiếu vốn, thiếu tính liên kết và hợp tác trong sản xuất.

Sản phẩm phần lớn chưa có nhãn hiệu, thương hiệu, chất lượng chưa ổn định, sức cạnh tranh sản phẩm công nghiệp khác còn hạn chế, đồng thời các sản phẩm ngành nghề nông thôn chưa gắn với du lịch, việc quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ còn hạn chế.

Bên cạnh đó, các cơ sở, HTX và doanh nghiệp về ngành nghề nông thôn vẫn còn gặp nhiều trở ngại trong việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng, chủ yếu về mặt cơ chế và thủ tục vay vốn. Một số nghề truyền thống đã được hình thành ở các địa phương từ lâu đời như chằm nón lá, sản xuất đũa tre, rèn… được sản xuất nhỏ lẻ, cầm chừng, không ổn định, hiệu quả thấp, có xu hướng bị mai một, thất truyền.

Do đó, Sở NN&PTNT kiến nghị các cấp, các ngành tăng cường hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại, nhằm tạo điều kiện cho các cơ sở tiếp cận với thị trường tiềm năng trong và ngoài nước. Đồng thời, tỉnh cần đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn phục vụ phát triển các nghề truyền thống địa phương có thế mạnh và tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có của tỉnh.

Theo Tây Ninh Online

Bạn có thể quan tâm