Tân Châu: Tập trung mọi nguồn lực, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2018

Năm 2017 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI nhiệm kỳ 2015-2020, Huyện ủy Tân Châu tập trung bám sát các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của trung ương, của tỉnh; đề ra nhiều chủ trương, giải pháp cụ thể và thiết thực, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Một phần Thị trấn Tân Châu về đêm

Một phần Thị trấn về đêm

Năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức, song kinh tế huyện Tân Châu vẫn tiếp tục tăng trưởng và phát triển ổn định, đa số các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch. Tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế thực hiện năm 2017 đạt trên 13.400 tỷ đồng, tăng 2,41% so cùng kỳ. Trong đó giá trị sản xuất nông-lâm-thủy sản, công nghiệp-xây dựng, thương mại-dịch vụ tiếp tục tăng so với cùng kỳ.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện trên 450 tỷ đồng, đạt 133,82% so với dự toán tỉnh giao. Huyện cũng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với cơ cấu lại nông nghiệp; tập trung chỉ đạo phòng, chống bệnh khảm lá trên cây mì, hạn chế tối đa thiệt hại cho nông dân.

Thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Các chương trình đột phá gồm chương trình cải cách hành chính, phát triển nguồn nhân lực, phát triển kế cấu hạ tầng kinh tế xã hội, nhất là hạ tầng giao thông; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị tiếp tục thực hiện đạt được những kết quả tích cực. Đến nay, huyện duy trì xã Thạnh Đông đạt chuẩn nông thôn mới, xã Tân Hưng đạt 16/19 tiêu chí, các xã còn lại đạt từ 6 đến 10 tiêu chí.

Các hoạt động văn hóa xã hội tiếp tục có sự phát triển và đạt được những kết quả tích cực, các chỉ tiêu cơ bản đạt kế hoạch đề ra, góp phần ổn định xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, đảm bảo phục vụ tốt các yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn được quan tâm thực hiện, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện còn 2,14%, giảm 1,38% so với cùng kỳ.

Công nhân sơ chế mủ cao su

Công nhân sơ chế mủ cao su – Ảnh minh họa

Tiếp tục quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế, đến nay tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện đạt 76,12% dân số. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng chống dịch bệnh được thực hiện tốt. Công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm được thực hiện thường xuyên, có hiệu quả. Giáo dục – đào tạo được quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất và chất lượng dạy – học ngày càng được nâng lên.

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong nội địa và trên tuyến biên giới tiếp tục ổn định. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2017 hoàn thành đạt 100% chỉ tiêu. Các hoạt động đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; đảm bảo trật tự an toàn giao thông được tập trung chỉ đạo quyết liệt.

Công tác dân vận, MTTQ và các đoàn thể tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, phát huy vai trò giám sát, phản biện, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, nhiều phong trào thi đua yêu nước đã được phát động, các chính sách về tôn giáo dân tộc được quan tâm thực hiện tốt.

Về công tác xây dựng Đảng, huyện kịp thời triển khai quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Quan tâm xây dựng, củng cố về tổ chức, hoạt động của các cấp ủy đảng, chú trọng xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh đúng thực chất, tập trung chỉ đạo công tác phát triển đảng viên; trong năm đã kết nạp đảng cho 182 quần chúng ưu tú, đạt 104% so với kế hoạch đã đề ra.

Thanh niên Tân Châu hăng hái lên đường thi hành nghĩa vụ quân sự

Thanh niên Tân Châu hăng hái lên đường thi hành nghĩa vụ quân sự – Ảnh minh họa

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, huyện vẫn còn một số hạn chế, đó là còn 4 chỉ tiêu không đạt so với nghị quyết đề ra về tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế, giá trị sản xuất nông-lâm-thủy sản, giá trị sản xuất công nghiệp-xây dựng, về xây dựng xã nông thôn mới; tình hình dịch khảm lá cây khoai mì phát sinh trên diện rộng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp của nhân dân trên địa bàn; tiến độ xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện triển khai còn chậm; tình trạng vi phạm Luật bảo vệ rừng, tình hình tội phạm diễn biến tương đối phức tạp; công tác cải cách hành chính vẫn còn một số hạn chế…

Năm 2018, trên cơ sở nhìn nhận những tồn tại hạn chế, phát huy thành tích đạt được trên tất cả các lĩnh vực, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tân Châu quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH với một số chỉ tiêu cụ thể: tổng giá trị sản xuất trên địa bàn tăng 4,32%; thu cân đối ngân sách nhà nước phấn đấu tăng thu 5% so với chỉ tiêu tỉnh giao; tỷ lệ hộ nghèo giảm tối thiểu 1%; phấn đấu duy trì giữ vững 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới và xây dựng thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới; kết nạp 175 đảng viên, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng “Trong sạch, vững mạnh” đạt 50%…

Ông Nguyễn Đình Xuân – Bí thư Huyện ủy Tân Châu cho biết: năm 2018, huyện đặt mục tiêu phải hoàn thành việc xây dựng nông thôn mới 2 xã Tân Hưng và Tân Hà; đưa diện tích đất của các nông lâm trường giao cho địa phương, làm sao phát huy được hiệu quả chuyển dịch theo hướng nông nghiệp công nghệ cao; xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch vững mạnh, cải cách hành chính, sắp xếp lại bộ máy, phòng chống tiêu cực, tham nhũng để làm sao cho chỉ số cạnh tranh của huyện tăng lên, người dân và nhà đầu tư yên tâm đầu tư vào sản xuất , đảm bảo cho cuộc sống của người dân ngày càng tốt hơn.

Theo Tây Ninh Online

Bạn có thể quan tâm