Tân Châu: Hỗ trợ nông dân, thanh niên vay vốn phát triển kinh tế

Tổng số tiền giải ngân trong đợt này là 200 triệu đồng, dành cho các hộ nuôi cá lóc bông.

Trao vốn cho các thanh niên

Trao vốn cho các thanh niên

huyện vừa phối hợp với Huyện đoàn tổ chức giải ngân vốn quỹ cho thanh niên và nông dân , huyện Tân Châu bông.

Tổng số tiền giải ngân trong đợt này là 200 triệu đồng, cho 10 hộ vay, mỗi hộ từ 10-30 triệu đồng, thời gian vay là 12 tháng, lãi suất 0,7%/tháng.

Năm 2017, Hội Nông dân Tân Châu đã giải ngân 11 dự án với số tiền trên 1,2 tỷ đồng cho 89 hộ vay, trong đó có 2 dự án do vốn tỉnh giải ngân với số tiền 370 triệu đồng.

Tại buổi lễ trao vốn, lãnh đạo Hội Nông dân huyện Tân Châu mong rằng nông dân cũng như các đoàn viên, thanh niên phải sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, từ đó gia đình, góp phần xóa đói giảm nghèo.

Theo Tây Ninh Online

Bạn có thể quan tâm