Tân Châu: Đánh giá kết quả thực hiện Dự án “Áp dụng biện pháp cơ giới hóa – kỹ thuật trồng thâm canh cây mì bền vững”

Ngày 16.12, tại xã Suối Dây, Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện đã tổ chức hội thảo đánh giá kết quả thực hiện Dự án “Áp dụng biện pháp – kỹ thuật trồng mì bền vững”.

Dự án “Áp dụng biện pháp cơ giới hóa – kỹ thuật thâm canh bền vững” được Phòng NN&PTNT huyện Tân Châu và Trạm Khuyến nông huyện phối hợp triển khai từ tháng 11.2015 đến tháng 9.2016 trên địa bàn 2 xã Tân Hưng và Suối Dây. Huyện đã phân bổ kinh phí để triển khai thực hiện dự án cho 6 hộ nông dân với diện tích 10 ha.

Nông dân áp dụng cơ giới hóa trồng mì

Nông dân áp dụng cơ giới hóa

Khi tham gia dự án, người dân được hỗ trợ một phần kinh phí theo mức quy định là 100% giống, 30% vật tư thiết yếu và 50% chi phí cơ giới hóa.

Qua so sánh chi phí đầu tư và hiệu quả giữa việc áp dụng cơ giới hóa với phương pháp thủ công trong canh tác mì cho thấy: đối với mì trồng bằng phương pháp cơ giới hóa, số lượng giống bình quân tăng 120 bó/ha, tỷ lệ nảy mầm đạt 86%, năng suất bình quân tăng gần 2 tấn/ha so với phương pháp trồng thủ công.

Việc áp dụng cơ giới hóa trong quá trình trồng mì tại địa phương bước đầu cho kết quả khá khả quan, mì được trồng theo phương pháp mới, khả năng nảy mầm nhanh hơn, đặc biệt vào thời điểm mưa nhiều không bị vùi lấp.

Cây mì sinh trưởng tốt, số lượng củ phát triển nhiều hơn so với cách trồng truyền thống của nông dân, từ đó năng suất mì cũng tăng hơn so với trồng thủ công.

Tuy nhiên, máy trồng mì vẫn còn một số hạn chế như: hom quá dài dẫn đến tiêu hao quá nhiều giống làm tăng chi phí đầu tư; hom giống cắm xuống còn cạn, độ nghiêng ít, không có độ nén vào đất, bề mặt tiếp xúc với đất hạn chế nên nếu trồng vào mùa nắng hom mì sẽ khô, ảnh hưởng đến tỷ lệ nảy mầm phát triển của cây mì.

Ông Nguyễn Hòa Bình – Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Châu đánh giá cao hiệu quả mà máy trồng mì mang lại. Trong thời gian tới huyện Tân Châu sẽ kiến nghị với nhà sản xuất nghiên cứu khắc phục những hạn chế của thiết bị như đã nêu; tiếp tục áp dụng dự án trên địa bàn huyện theo mô hình cánh đồng mẫu lớn, đồng thời tổ chức đánh giá kết quả thực hiện dự án nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả cây trồng cho nông dân.

Theo Công Điều (Tây Ninh Online)

Bạn có thể quan tâm