Tân Biên: Thành lập HTX dịch vụ nông nghiệp xã Mỏ Công

Sáng 30.10, UBND xã (huyện ) đã tổ chức lễ thành lập, ra mắt dịch vụ nông nghiệp của xã.

Ra mắt Hội đồng quản trị HTX dịch vụ nông nghiệp Mỏ CôngRa mắt Hội đồng quản trị HTX dịch vụ nông nghiệp Mỏ Công.

HTX dịch vụ nông nghiệp xã Mỏ Công bước đầu thành lập có vốn điều lệ trên 135 triệu đồng, gồm 9 thành viên là những người chuyên phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã.

HTX đã bầu ra Hội đồng quản trị gồm 3 thành viên, ông Nguyễn Văn Cường làm Chủ tịch.

HTX được thành lập có nhiệm vụ khai thác nguồn nước tưới thủy lợi cung cấp cho hơn 2.600 ha đất sản xuất nông nghiệp của nông dân trong xã; kết nối với các công ty, nhà máy tạo điều kiện phục vụ phân bón tới tận nơi cho nông dân; tiêu thụ các mặt hàng do nông dân sản xuất.

Đây là mô hình kinh tế tập thể mới được thành lập ở địa phương, góp phần tích cực vào chương trình, mục tiêu quốc gia .

Theo Đức Thịnh (Tây Ninh Online)

Bạn có thể quan tâm