Sở Công thương Tây Ninh: Tổ chức khóa đào tạo Quản trị doanh nghiệp

Ngày 5.6, Sở Công thương cùng Hội Doanh nhân trẻ Tây Ninh phối hợp với Trung tâm Tư vấn dịch vụ đầu tư và thương mại thuộc Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại TP.HCM tổ chức khóa đào tạo Quản trị doanh nghiệp cho hơn 70 doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Tiến sĩ Phạm Xuân Thu trình bày các chuyên đề tại lớp đào tạo Nâng cao kỹ năng Quản trị Doanh nghiệp

Tiến sĩ Phạm Xuân Thu trình bày các chuyên đề tại lớp đào tạo

Lớp đào tạo nhằm trợ giúp bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các nhỏ và vừa, nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập quốc tế và khu vực.

Tham gia lớp học là chủ doanh nghiệp, cán bộ quản lý các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp phụ trợ, công nghiệp được ưu tiên phát triển và công nghiệp mũi nhọn.

Nội dung đào tạo bao gồm những vấn đề cơ bản về ; ; , chất lượng và nhân sự trong doanh nghiệp; ; kỹ năng quản trị dành cho lãnh đạo doanh nghiệp.

Các chuyên đề do tiến sĩ Phạm Xuân Thu – Trưởng khoa Quản trị Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại TP.Hồ Chí Minh trình bày.

Theo Tây Ninh Online

Bạn có thể quan tâm