Sáp nhập Khu rừng Văn hóa, Lịch sử Chàng Riệc vào Vườn Quốc gia Lò Gò – Xa Mát

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có Công văn số 3588, cơ bản đồng ý đề án sáp nhập Khu rừng Văn hóa, Lịch sử Chàng Riệc vào Vườn Quốc gia Lò Gò – Xa Mát; đề nghị UBND tỉnh Tây Ninh bổ sung, hoàn chỉnh đề án để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Khu lưu niệm truyền thống Ban Dân y miền Nam trong Khu rừng VH-LS Chàng Riệc

Khu lưu niệm truyền thống Ban Dân y miền Nam trong Khu rừng VH-LS – Ảnh minh họa

Theo Bộ NN&PTNT, việc sáp nhập Khu rừng Văn hóa, Lịch sử Chàng Riệc vào Vườn Quốc gia Lò Gò – Xa Mát là cần thiết, nhầm nâng cao hiệu quả quản lý, tinh giản bộ máy; đồng thời thực hiện tốt mục tiêu mẫu chuẩn hệ sinh thái, đặc trưng của vùng rừng chuyển tiếp giữa Tây nguyên, miền Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long; bảo tồn và tôn tạo các di tích lịch sử cấp quốc gia như , Căn cứ của Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ; bảo vệ cảnh quan, môi trường tự nhiên, phát triển du lịch sinh thái.

Hai khu rừng đặc dụng trên đều nằm trong quy hoạch hệ thống rừng đặc dụng cả nước đến năm 2020, tầm nhìn 2030 theo Quyết định số 1976 của Thủ tướng Chính phủ.

Hiện tại, Vườn Quốc gia Lò gò – Xa Mát có tổng diện tích là 19.210 ha, trong đó phân khu được bảo vệ nghiêm ngặt là 8.198 ha, phân khu phục hồi sinh thái là 10.883 ha, phân khu hành chính dịch vụ 129 ha.

Khách tham quan Trung ương Cục miền Nam nằm trong Khu rừng VH-LS Chàng Riệc

Khách tham quan Trung ương Cục miền Nam nằm trong Khu rừng VH-LS Chàng Riệc – Ảnh minh họa

Khu rừng Văn hóa, Lịch sử Chàng Riệc có tổng diện tích 10.812 ha, trong đó phân khu được bảo vệ nghiêm ngặt 2.417 ha, phân khu phục hồi sinh thái 8.394 ha, phân khu hành chính dịch vụ 1 ha.

Cả 2 khu rừng này đều nằm ở huyện , dọc biên giới Việt Nam – Campuchia.

Theo UBND tỉnh, ngoài mục tiêu nâng cao giá trị, quy mô, tầm ảnh hưởng của Vườn Quốc gia Lò gò – Xa Mát trong nước và quốc tế trên các lĩnh vực , phát triển tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn các di tích văn hóa, lịch sử đặc biệt cấp quốc gia trong khu vực vườn, sau khi sáp nhập còn tạo điều kiện thuận lợi về mặt tổ chức, quản lý, tái cơ cấu ngành lâm nghiệp; thúc đẩy phát triển du lịch về nguồn, du lịch sinh thái và tập trung các nguồn lực về tài chính, con người; thu hút vốn đầu tư trong, ngoài nước để xây dựng và phát triển Vườn Quốc gia Lò Gò – Xa Mát bền vững.

Theo Tây Ninh Online

Bạn có thể quan tâm