Sáp nhập ấp Suối Nhím vào ấp Phước Lợi 2, xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu

Ngày 7.8, UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định số 1948 về giải thể ấp Suối Nhím (xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu) và sáp nhập diện tích tự nhiên vào ấp Phước Lợi 2 (xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu).

Ấp Phước Lợi 2 sau khi sáp nhập với ấp có địa giới hành chính: phía Tây giáp với ấp Phước Hội, và khu phố 3, ; phía Đông giáp xã Định Thành, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương; phía Nam giáp và xã Phước Minh, huyện ; phía Bắc giáp ấp Phước Bình 2, xã Suối Đá, huyện và xã Tân Thành, huyện Tân Châu.

Dân số của ấp là 347 hộ với 1.395 khẩu. Diện tích tự nhiên 8.307,85 ha (trong đó bao gồm 7.757,95 ha là đất có mặt nước chuyên dùng, 549,9 ha là diện tích đất ở và đất nông nghiệp).

Sau khi giải thể ấp Suối Nhím, huyện Dương Minh Châu giảm còn 59 ấp, khu phố.

Trước đó, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 19 về việc giải thể ấp Suối Nhím và sáp nhập diện tích tự nhiên vào ấp Phước Lợi 2, xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu.

Theo Tây Ninh Online

Bạn có thể quan tâm