Sản xuất công nghiệp, xuất khẩu, thu hút vốn đầu tư nước ngoài đều tăng mạnh

Theo Cục Thống kê Tây Ninh, 9 tháng đầu năm 2016, chỉ số tăng 14,49% so cùng kỳ năm trước.

Trong đó, tăng mạnh nhất là các ngành: Dệt (43,36%); sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic (23,29%); sản xuất chế biến thực phẩm (19,49%), đặc biệt sản xuất sản phẩm thức ăn từ gia súc gia cầm và thủy sản tăng rất mạnh (65,70%); công nghiệp chế biến chế tạo khác (20,94%); sản xuất da và các sản phẩm có liên quan (21,81%); sản xuất sản phẩm khoáng phi kim loại khác – chủ yếu là xi măng (20,94%).

Gia công giày xuất khẩu ở một doanh nghiệp trên địa bàn huyện Dương Minh Châu

Gia công giày ở một doanh nghiệp trên địa bàn huyện Dương Minh Châu

Hầu hết các sản phẩm sản xuất chủ yếu của tỉnh đều có sản lượng sản xuất 9 tháng tăng khá so cùng kỳ năm trước. Cụ thể: bột mì tăng 10,59%; đường các loại tăng 17,96%; giày các loại tăng 11,88%; vỏ ruột xe các loại tăng 15,21%; điện thương phẩm tăng 18,82%; nước máy sản xuất tăng 8,69%; sản lượng xi măng sản xuất tăng 20,94%.

Xuất khẩu 9 tháng đầu năm 2016 đạt hơn 2,2 tỷ USD, tăng 19,55% so cùng kỳ năm trước. Trong đó tăng chủ yếu ở khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, ước đạt 1,9 tỷ USD. Kim ngạch nhập khẩu 9 tháng đầu năm tăng 14,04% so cùng kỳ năm trước.

Nhìn chung, tình hình xuất, nhập khẩu 9 tháng đầu năm 2016 trên địa bàn tỉnh tương đối phát triển. Các doanh nghiệp có nhiều đơn hàng hơn, có nhiều khách hàng mới với thị trường tiềm năng, đa dạng hóa thị trường xuất nhập khẩu.

Về thu hút đầu tư nước ngoài, từ đầu năm đến nay, Tây Ninh thu hút 650,8 triệu USD, tăng 29,0% so với cùng kỳ. Trong đó, cấp giấy chứng nhận đầu tư mới 17 dự án với vốn đăng ký 251,4 triệu USD, tăng 54,5% về số dự án và giảm 40,6% về vốn đăng ký so với cùng kỳ; 21 lượt dự án điều chỉnh tăng vốn với vốn tăng 399,4 triệu USD, tăng 133,3% về số dự án và tăng 191,5% về vốn so với cùng kỳ.

Tính đến 15.9.2016, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có 248 dự án đầu tư nước ngoài còn hiệu lực với vốn đăng ký là 4,1 tỷ USD.

Theo Đình Chung (Tây Ninh Online)

Bạn có thể quan tâm