Ra mắt Tổ Liên kết Cây sầu riêng xã Bàu Đồn

Hội Nông dân xã Bàu Đồn (Gò Dầu) vừa quyết định thành lập và ra mắt Tổ Liên kết trên Cây sầu riêng.

Những năm gần đây, nhiều người dân () lập vườn . Đến nay diện tích đất ở đây có khoảng 400ha. Trong đó hơn 300ha đang thu hoạch. Tuy nhiên, việc của người dân hiện nay chỉ tự phát, thị trường đầu ra của sản phẩm hoàn toàn lệ thuộc vào thương lái.

Các thành viên Tổ liên kết Cây sầu riêng xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu

Các thành viên xã Bàu Đồn

Để từng bước tập hợp, liên kết những người trồng sầu riêng trên địa bàn theo hướng nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu và nhất là ổn định và bền vững, mới đây, Ban Thường vụ xã Bàu Đồn quyết định thành lập và ra mắt .

Tổ gồm có 12 thành viên, có hơn 10 ha đất trồng sầu riêng, do ông Ngô Văn Chấu – Ủy viên Thường vụ Hội Nông dân xã Bàu Đồn làm Tổ trưởng. Hoạt động của tổ theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, chính quyền địa phương, trực tiếp là Hội Nông dân xã.

Vườn sầu riêng của một nông dân xã Bàu Đồn

Vườn sầu riêng của một nông dân xã Bàu Đồn

Việc thành lập Tổ liên kết còn giúp cho nông dân đoàn kết hỗ trợ nhau thi đua sản xuất, làm giàu chính đáng, chấp hành đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở địa phương.

Tại buổi ra mắt, lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã cho biết sẽ liên hệ các ngành chức năng chuyển giao khoa học kỹ thuật cho tổ viên để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

Về lâu dài, xã hướng đến xây dựng thương hiệu sản phẩm sầu riêng Bàu Đồn; liên hệ với các doanh nghiệp tìm thị trường đầu ra bền vững cho trái sầu riêng; tiến đến xây dựng hợp tác xã cây sầu riêng Bàu Đồn theo chuỗi liên kết từ đầu tư, hướng dẫn kỹ thuật đến .

Theo Tây Ninh Online

Bạn có thể quan tâm