Quỹ TDND Phường 3, TP. Tây Ninh: Năm 2016, nâng tổng nguồn vốn lên 147 tỷ đồng

Năm 2016, số tiền góp vốn của Quỹ được 7,5 tỷ đồng, nâng tổng nguồn vốn lên 147 tỷ đồng – tăng 25% so với cùng kỳ.

Bà Trần Ngọc Điệp trao giấy khen cho các thành viên

Bà Trần Ngọc Điệp trao giấy khen cho các thành viên

Theo bà Trần Ngọc Điệp – Chủ tịch Hội đồng quản trị phường 3, , đến nay, tổng số thành viên có 2.873 người. Năm 2016, số tiền góp vốn của Quỹ được 7,5 tỷ đồng, nâng tổng nguồn vốn lên 147 tỷ đồng – tăng 25% so với cùng kỳ.

Trong năm, Quỹ kịp thời đáp ứng nhu cầu vay vốn của thành viên trên địa bàn với gần 1.600 lượt người vay, tổng doanh số cho vay hơn 221 tỷ đồng, mức vay bình quân 138 triệu đồng/món vay – tăng 28 triệu đồng so với năm 2015. Riêng lĩnh vực cho vay sản xuất kinh doanh dịch vụ đạt 76 tỷ đồng- chiếm 59%/dư nợ; cho vay sản xuất nông nghiệp đạt 11 tỷ đồng – chiếm 9% dư nợ. Lợi nhuận sau thuế đạt 1,85 tỷ đồng, chia cổ tức đạt 14%/năm.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, quỹ luôn quan tâm đến các hoạt động phúc lợi xã hội trên địa bàn, thông qua việc ủng hộ người nghèo đón tết, giúp đỡ học sinh nghèo hiếu học với tổng số tiền trên 25 triệu đồng.

Hôm 21.2, Đại hội đại biểu thành viên thường niên năm 2017 đã thông qua nghị quyết với những chỉ tiêu như: phấn đấu tăng vốn điều lệ lên 8 tỷ đồng – tăng 493 triệu đồng so với năm 2016; huy động tiền gửi đạt doanh số 148 tỷ đồng; dư nợ cho khách hàng vay đạt 146 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 2 tỷ đồng…

Dịp này, đã trao tặng giấy khen cho 19 thành viên có thành tích đóng góp cho hoạt động Quỹ năm 2016.

Theo Tây Ninh Online

Bạn có thể quan tâm