Quy định Sử dụng

Phố Tây Ninh là website được xây dựng với mục đích giới thiệu về Đất nước – Con người, Di tích Lịch sử, Danh lam Thắng cảnh cũng như quảng bá du lịch Tây Ninh đến du khách trong và ngoài nước. Xin vui lòng lưu ý những quy định dưới đây trước khi sử dụng:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

Khi truy cập website này có nghĩa là người sử dụng đồng ý với các điều khoản, điều kiện quy định của website. Chúng tôi có thể chỉnh sửa, cập nhật các quy định và điều kiện này bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Việc chỉnh sửa này sẽ có hiệu lực ngay khi được cập nhật trên website. Bạn cần thường xuyên kiểm tra các thay đổi này và việc tiếp tục sử dụng website này đồng nghĩa với việc đồng ý với các nội dung đã thay đổi đó.

II. QUY ĐỊNH VỀ BÌNH LUẬN

Bạn cần xác nhận rằng tất cả các nội dung bình luận hoàn toàn thuộc trách nhiệm của bạn. Chúng tôi đề nghị bạn đọc kỹ, chấp thuận và thực hiện nghiêm túc các quy định sau:

  1. Không tuyên truyền các nội dung vi phạm pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
  2. Không dùng ngôn ngữ thiếu văn hóa, vi phạm các chuẩn mực đạo đức, văn hóa truyền thống dân tộc Việt Nam.
  3. Không tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác đã được pháp luật quy định.
  4. Không đưa các thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức; danh dự, nhân phẩm của công dân.
  5. Không đăng tải, tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
  6. Không lợi dụng internet để quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục cấm theo quy định của pháp luật.
  7. Không tạo ra và đăng tải lên các liên kết chứa virus máy tính hoặc các chương trình gây hại và phá hỏng máy tính.
  8. Không gửi tin đến nội dung có tính chất Spam.
  9. Chịu trách nhiệm về ý kiến, quan điểm đưa ra thảo luận trên website.
  10. Trong tất cả bình luận không bàn về chuyện chính trị, tôn giáo, hay những đề tài dễ gây hiềm khích.

Chúng tôi có quyền từ chối đăng tải hoặc loại bỏ, hoặc ngăn chặn truy cập tới bất kỳ nội dung nào bạn cung cấp vào bất kỳ lúc nào, với bất cứ lý do nào, có hoặc không có thông báo.

Phản hồi

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét về Quy định Sử dụng này qua trang Liên hệ hoặc qua email [email protected].

Cập nhật lần cuối: ngày 11 tháng 11 năm 2016