Phượt suối Trúc Tây Ninh

Từ Khu du lịch lòng hồ Dầu Tiếng, khách lữ hành vượt qua 5km tỉnh lộ 751 đường tráng nhựa, xuyên rừng cao su bạt ngàn là đến .

Suối Trúc là khu du lịch sinh thái nguyên thủy hoang dã chưa được con người mài giũa bao giờ và là một khu du lịch tiềm năng cho Tây Ninh hôm nay và mai sau.

Một số hình ảnh về Suối Trúc:

suối trúc 7

suối trúc 5

suoi-truc-tay-ninh

Bạn có thể quan tâm