Nông thôn Trảng Bàng ngày càng khởi sắc

Đến nay, huyện có 4/10 xã đạt 19/19 tiêu chí (TC) xây dựng NTM (An Tịnh, An Hòa, Lộc Hưng và Gia Lộc). Hiện huyện đang tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng xã Bình Thạnh, để đến cuối năm 2018 đạt chuẩn nông thôn mới. Các xã còn lại đạt từ 10 đến 17 tiêu chí.

Đàn bò sữa ở huyện Trảng Bàng được duy trì và phát triển

Đàn bò sữa ở huyện được duy trì và phát triển

Là huyện phía Nam của tỉnh Tây Ninh, tiếp giáp với thành phố Hồ Chí Minh và là cửa ngõ đi các tỉnh miền Tây Nam bộ, huyện Trảng Bàng là một trong những huyện trọng điểm về kinh tế của tỉnh. Hơn 10 năm qua, nhất là từ khi triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, ngành nông nghiệp của huyện có bước phát triển khá toàn diện. Một số lĩnh vực có sự phát triển đột phá, hướng tới một nền nông nghiệp hiện đại, góp phần quan trọng trong việc – xã hội của huyện nói riêng và của tỉnh nói chung.

Trên địa bàn đang hình thành các vùng sản xuất sản phẩm nông nghiệp hàng hóa chủ lực, tập trung theo quy hoạch, gắn kết giữa sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Đến cuối năm 2017, giá trị nông nghiệp của huyện đạt 3.618,6 tỷ đồng, tăng hơn 7% so với 10 năm trước. Đối với trồng trọt, cơ cấu mùa vụ có sự chuyển biến mạnh mẽ theo hướng tích cực; tăng giống cây trồng ngắn ngày, giảm thiểu được rủi ro do thiên tai, dịch bệnh. Các giống mới có năng suất cao, chất lượng tốt được đưa vào sản xuất diện rộng, chú trọng sản xuất chất lượng gắn với thị trường, góp phần tăng năng suất, sản lượng và nhất là tăng giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích canh tác.

Mô hình liên kết 4 nhà được mở rộng, với diện tích đạt gần 1.274 ha (chiếm 3% diện tích canh tác). Giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích đất hiện nay đạt bình quân 108 triệu đồng/ha/năm, tăng hơn 70% so với năm 2008. Trên bàn huyện hình thành mô hình sản xuất rau an toàn. Đáng lưu ý, để cung cấp rau rừng cho các cơ sở kinh doanh bánh canh, , một số hộ dân ở xã Gia Lộc mạnh dạn đầu tư và liên kết thành lập tổ hợp tác sản xuất rau rừng. Một số hộ dân ở xã Lộc Hưng, An Tịnh đầu tư trồng dưa lưới, rau quế vị ứng dụng công nghệ cao, tăng lợi nhuận.

Quy mô chăn nuôi cũng có bước chuyển biến từ nhỏ lẻ sang chăn nuôi trang trại. Với sự hướng dẫn của ngành chức năng, nhiều nông dân Trảng Bàng đã cơ cấu đàn heo giống theo hướng tạo dòng sản phẩm đồng nhất, áp dụng công nghệ chăn nuôi tiên tiến. Chăn nuôi theo hướng công nghiệp trên địa bàn phát triển khá nhanh, thu hút doanh nghiệp đầu tư và liên kết với người dân từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Hiện toàn huyện có 4.700 con bò sữa, tăng hơn 237% so với năm 2008.

Đến nay, huyện có 4/10 xã đạt 19/19 tiêu chí (TC) xây dựng NTM (An Tịnh, An Hòa, Lộc Hưng và Gia Lộc). Hiện huyện đang tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng xã Bình Thạnh, để đến cuối năm 2018 đạt chuẩn nông thôn mới. Các xã còn lại đạt từ 10 đến 17 tiêu chí.

Về an sinh xã hội, toàn huyện còn 630 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,52% hộ dân của huyện. Huyện giữ vững chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. Hoàn thành các chỉ tiêu về huy động trẻ 5 tuổi đến trường đạt tỷ lệ trên 100%. Công tác vệ sinh phòng dịch, khám, chữa bệnh, khống chế các dịch bệnh có nguy cơ lây lan thực hiện có hiệu quả; duy trì 100% xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế hiện nay đạt 81,5% so với dân số toàn huyện.

Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với đã khơi dậy tinh thần đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế trong các tầng lớp nhân dân. Toàn huyện có 79/81 ấp, khu phố (chiếm 97,53%) đạt chuẩn ấp, khu phố văn hóa; 90,93% gia đình đạt chuẩn văn hóa. Việc đổi mới và xây dựng các hình thức tổ chức sản xuất tại địa phương luôn được các cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo thực hiện. Hiện nay, toàn huyện có 10 hợp tác xã nông nghiệp đang hoạt động.

Những thành tựu đạt được về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong những năm qua đã làm bộ mặt nông thôn của huyện Trảng Bàng ngày càng khởi sắc.

Theo Tây Ninh Online

Bạn có thể quan tâm