Nỗ lực để có thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2015

Theo đánh giá của Ban chỉ đạo XDNTM tỉnh, hiện có 8 xã dự báo sẽ hoàn thành XDNTM vào cuối năm nay là: Thạnh Đông, An Hoà, Tân Lập, Phước Đông, Long Thành Bắc, Chà Là, Long Khánh, An Bình. Riêng hai xã Thanh Điền và Long Phước phải nỗ lực hết sức mới có thể đạt, trong đó xã Thanh Điền khó nhất là hoàn thành tiêu chí chợ nông thôn và xã Long Phước khó nhất là hoàn thành tiêu chí về thu nhập.

Làm đường giao thông nông thôn ở một xã XDNTMLàm đường giao thông nông thôn ở một xã XDNTM.

Mới đây, Ban Chỉ đạo (XDNTM) tỉnh đã làm việc với 10 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2015. Theo đó, tiến độ thực hiện XDNTM ở các xã đã có nhiều chuyển biến, số tiêu chí đạt ngày một nâng cao.

Đến nay, xã Phước Đông đã đạt 19/19 tiêu chí. Khó khăn duy nhất của xã là chưa có ý kiến thống nhất của Sở VH,TT&DL về việc sử dụng hội trường UBND xã làm Trung tâm VHTTHT&CĐ.

Ở xã Long Khánh, đến nay cũng đã đạt 18/19 tiêu chí, trong đó có tiêu chí về thu nhập- qua điều tra, đến nay xã đã đạt 36 triệu đồng/người/năm. Riêng chỉ tiêu về tỷ lệ người dân tham gia BHYT chưa đạt- hiện xã chỉ đạt 67%. Xã đang tiếp tục vận động nhân dân tích cực tham gia BHYT để bảo đảm hoàn thành tiêu chí này vào cuối năm nay.

Xã Thạnh Đông hiện cũng đã đạt 18/19 tiêu chí, riêng chỉ tiêu tỷ lệ người dân tham gia BHYT cũng mới đạt 49%. Xã An Hoà đạt 17/19 tiêu chí, còn hai tiêu chí chưa đạt là giao thông nông thôn (GTNT) và trường học. Các dự án GTNT trên địa bàn xã đang khẩn trương thi công; riêng 4 dự án trường học đang tổ chức thi công. Xã An Bình cũng đạt 17/19 tiêu chí, 2 tiêu chí chưa đạt là trường học và cơ sở vật chất văn hoá.

Thanh Điền cũng đã đạt 17/19 tiêu chí, còn 2 tiêu chí là GTNT và chợ nông thôn. Trong đó chợ Thanh Điền đang trong giai đoạn thực hiện các thủ tục kêu gọi đầu tư. Xã Long Thành Bắc đã đạt 16 tiêu chí, còn 3 tiêu chí GTNT, trường học và tỷ lệ người dân tham gia BHYT là chưa đạt.

Xã Chà Là đạt 15 tiêu chí, còn 4 tiêu chí về GTNT, trường học, cơ sở vật chất văn hoá và tỷ lệ người dân tham gia BHYT chưa đạt. Xã Tân Lập mới đạt 14 tiêu chí, còn 5 tiêu chí chưa đạt là GTNT, trường học, cơ sở vật chất văn hoá, chợ và tỷ lệ người dân tham gia BHYT. Thấp nhất là xã Long Phước, mới đạt 12 tiêu chí, còn đến 7 tiêu chí là GTNT, trường học, cơ sở vật chất văn hoá, chợ, thu nhập, giáo dục và tỷ lệ người dân tham gia BHYT chưa đạt.

Theo đánh giá của Ban chỉ đạo XDNTM tỉnh, hiện có 8 xã dự báo sẽ hoàn thành XDNTM vào cuối năm nay là: Thạnh Đông, An Hoà, Tân Lập, Phước Đông, Long Thành Bắc, Chà Là, Long Khánh, An Bình. Riêng hai xã Thanh Điền và Long Phước phải nỗ lực hết sức mới có thể đạt, trong đó xã Thanh Điền khó nhất là hoàn thành tiêu chí chợ nông thôn và xã Long Phước khó nhất là hoàn thành tiêu chí về thu nhập.

Tuy nhiên, để đạt chuẩn nông thôn mới theo kế hoạch, theo Ban chỉ đạo XDNTM tỉnh thì UBND các huyện cần tiếp tục vận động các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp, các nhà tài trợ hỗ trợ các nguồn lực, huy động nguồn đóng góp của nhân dân để XDNTM; tập trung chỉ đạo, hỗ trợ 10 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2015.

Riêng UBND huyện Châu Thành nghiên cứu chuyển đổi phương thức xây dựng chợ Thanh Điền từ đấu thầu sang xin chủ trương UBND tỉnh ứng vốn để đầu tư; sau đó thu hồi, hoàn vốn để có thể hoàn thành tiêu chí 7 trong năm 2015.

Các sở, ngành tiếp tục tổ chức kiểm tra, giải quyết những vướng mắc trong việc thực hiện tiêu chí do ngành mình phụ trách tại 10 xã, bảo đảm sự thống nhất với các huyện trong công tác đánh giá tiến độ thực hiện từng tiêu chí trên địa bàn các xã; đồng thời tạo thuận lợi cho công tác thẩm định, công nhận tiêu chí đã đạt được.

Theo ĐÌNH VŨ (Tây Ninh Online)

Bạn có thể quan tâm