Nỗ lực cải thiện chất lượng nước sông, hồ

Theo Chi cục Tây Ninh, sông Sài Gòn, sông Vàm Cỏ Đông, khu vực Hồ Dầu Tiếng và bến Cửu Long (thượng nguồn sông Sài Gòn) thường xuyên chịu tác động tiêu cực đến môi trường. Do đó, ngành TN&MT đã và đang triển khai nhiều biện pháp tích cực để bảo vệ nguồn nước ở những nơi này.

Đối với con sông Sài Gòn, thời gian qua đã chịu nhiều tác động gây ô nhiễm môi trường từ các hoạt động khai thác cát, nước thải sản xuất của 25 nhà máy chế biến khoai mì, 9 nhà máy cao su, 1 nhà máy đường, 2 bệnh viện và nhiều cơ sở sản xuất – kinh doanh khác.

Ngành chức năng khảo sát môi trường nước khu vực bến Cửu Long

Ngành chức năng khảo sát môi trường nước khu vực bến Cửu Long

Hiện khu vực này chịu đến 39 nguồn xả nước thải với lưu lượng thải của mỗi nguồn trên 50 m3/ngày đêm, tổng lượng nước thải từ 58.000-60.000m3 ngày.

Lưu vực sông Sài Gòn, hồ Dầu Tiếng còn phải tiếp nhận nước thải từ hoạt động sản xuất nông nghiệp, nuôi thủy sản và nhiều nhà máy, cơ sở sản xuất, chăn nuôi gia súc, gia cầm của các tỉnh lân cận.

Còn tại lưu vực bến Cửu Long (thuộc ấp suối Bà Chiêm – thượng nguồn hồ Dầu Tiếng), là nơi tiếp nhận nguồn nước từ các suối Tà Ly, Tà Ôn và suối Ngô. Trong 5 năm qua, vào mùa khô, nước sông bị phú dưỡng, tảo lam phát triển nhiều. Vừa qua, Sở TN&MT đã phân tích mẫu nước lấy tại đây, kết quả cho thấy hàm lượng chất hữu cơ vượt từ 5,8 đến 6,6 lần so với cột A2 QCVN về chất lượng nước mặt dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt.

Hiện khu vực bến Cửu Long có đến 8 nhà máy mì với tổng lưu lượng nước thải phát sinh 15.900 m3/ngày đêm; 4 nhà máy cao su có tổng lưu lượng nước thải phát sinh 1.175 m3/ngày đêm.

Cũng theo Chi cục Bảo vệ môi trường Tây Ninh, thời gian trước đây, công tác quản lý nguồn xả thải ở lưu vực sông vẫn còn những hạn chế như: chất lượng nguồn nước sông Vàm Cỏ Đông tuy được cải thiện nhưng chưa ổn định, chưa đạt cột A để cấp nước sinh hoạt theo Quyết định số 187 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ. Có lúc, có nơi nguồn nước lưu vực sông Vàm Cỏ Đông bị ô nhiễm, còn xảy ra tình trạng cá nuôi bè và cá tự nhiên chết; lục bình phát triển nhiều, gây ảnh hưởng hàm lượng ô xy hòa tan vào nước, ảnh hưởng nhiều đến giao thông đường thủy và đời sống sinh hoạt của các hộ dân sinh sống ven sông.

Nước thải gây ô nhiễm môi trường được xả ra từ một nhà máy ở xã Suối Ngô (Tân Châu)

Nước thải gây ô nhiễm môi trường được xả ra từ một nhà máy ở xã Suối Ngô (Tân Châu)

Sau nhiều nỗ lực của ngành chức năng, đến nay, về cơ bản, chất lượng nước sông đã từng bước được cải thiện như: lưu vực sông Vàm Cỏ Đông, hàm lượng COD giai đoạn 2011-2015 đã giảm còn 10-17mg/lít. Các thông số về kim loại nặng và hóa chất bảo vệ thực vật đều không phát hiện thấy trong nước sông Vàm Cỏ Đông.

Lưu vực sông Sài Gòngiá trị pH giai đoạn 2011 – 2015 nằm trong giới hạn cho phép; hàm lượng COD từ năm 2013 đến nay được cải thiện và đạt quy chuẩn quy định.

Riêng chất lượng nước hồ Dầu Tiếng tương đối tốt và ổn định từ năm 2012 đến nay. Các chỉ tiêu quan trắc nằm trong giá trị giới hạn cho phép.

Theo HOÀNG THI (Tây Ninh Online)

Bạn có thể quan tâm