Nhiều khó khăn trong dạy nghề cho lao động nông thôn

Đó là nhận xét của Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Tây Ninh Dương Văn Phú về tình hình thực hiện kế hoạch cho lao động khu vực nông thôn từ đầu năm 2016 đến nay.

Lao động nông thôn làm việc tại một cơ sở đan lát ở xã Long Thành Nam, huyện Hòa Thành

làm việc tại một cơ sở đan lát ở xã Long Thành Nam, huyện Hòa Thành

Năm 2016, UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch đào tạo 150 lớp với hơn 4.700 học viên (tổng kinh phí hơn 7,4 tỷ đồng). Thực hiện các quyết định của UBND tỉnh liên quan đến công tác dạy nghề, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Tây Ninh đã triển khai tuyên truyền, tư vấn học nghề và việc làm, điều tra khảo sát và dự báo nhu cầu dạy nghề, hỗ trợ lao động nông thôn học nghề…

Đến hết tháng 10, các đơn vị đã tổ chức được 122 lớp/ 3.804 học viên (đạt 79,88% kế hoạch năm) với 23 nghề đào tạo, trong đó nghề đào tạo trong lĩnh vực nông nghiệp là 94 lớp, trong lĩnh vực phi nông nghiệp là 28 lớp.

Theo ông Phú, công tác đào tạo nghề thời gian qua góp phần nâng cao nhận thức của người lao động đối với nhu cầu lao động, người học nghề sẽ có cơ hội tiếp cận các kiến thức, kỹ thuật mới trong sản xuất để nâng cao hiệu quả đối với công việc, qua đó phát triển nguồn nhân lực nông thôn, nâng cao mức sống của người dân.

Tuy nhiên, công tác đào tạo nghề hiện vẫn còn nhiều hạn chế như: Trình độ học viên trong lớp không đồng đều, thời gian dự học không ổn định đã ảnh hưởng đến kết quả học nghề; kinh phí đào tạo nghề ngắn hạn vẫn dựa vào nguồn ngân sách, chưa có hướng đi trong thu hút các nguồn lực khác cùng tham gia; người lao động sau học nghề vẫn còn khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn vay để lập nghiệp.

Mặt khác, các đơn vị tuyển dụng và đơn vị đào tạo nghề vẫn chưa có “tiếng nói chung” để sử dụng số lao động đã qua đào tạo, nhiều người vẫn tự tìm việc làm sau khi học nghề…

Theo Xuân Phú (Tây Ninh Online)

Bạn có thể quan tâm