Năm 2017: Công thương tăng trưởng khá

Theo Sở Công Thương, hoạt động sản xuất công nghiệp, thương mại dịch vụ năm 2017 tiếp tục tăng trưởng so cùng kỳ.

Tăng trưởng chủ yếu từ các ngành có giá trị sản xuất chiếm tỷ trọng cao như: chế biến đường, dệt may, sản phẩm da giày, cao su và plastic, khoáng phi kim loại.

Giá trị đạt 65.302 tỷ đồng, tăng 16%. Tổng kim ngạch năm 2017 ước đạt 3.573 triệu USD. Một số mặt hàng chiếm tỷ trọng cao trong gồm: hàng dệt may, giày, dép các loại, sợi dệt; nguyên phụ liệu dệt, may, da giày; mặt hàng hạt điều; cao su; bột mì và các sản phẩm từ bột mì.

Tiếp đà tăng trưởng trong năm 2016, sản xuất công nghiệp của tỉnh có điều kiện phát triển thuận lợi, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 15,7%. Trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, phần lớn các ngành công nghiệp chủ yếu có chỉ số tăng và tăng khá cao: dệt tăng 33,63%, sản xuất da và sản phẩm có liên quan tăng 22,7%, sản phẩm từ cao su và plastic tăng 37,51%… Riêng công nghiệp chế biến thực phẩm và đồ uống giảm nhẹ so cùng kỳ.

Trong năm qua, các doanh nghiệp tại địa phương tiếp cận được các chính sách hỗ trợ của Nhà nước nên đã chủ động đầu tư, đổi mới cơ cấu và đẩy mạnh kế hoạch sản xuất kinh doanh, hầu hết các sản phẩm đều tăng so với cùng kỳ. Theo đó, năm 2017, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn ước đạt 65.800 tỷ đồng, tăng 9,38%.

Mạng lưới thương nghiệp, dịch vụ mở rộng với nhiều thành phần kinh tế tham gia, bảo đảm cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của người dân. Hạ tầng thương mại được quan tâm đầu tư, hệ thống các trung tâm thương mại, siêu thị được hình thành và phát triển góp phần vào tăng trưởng doanh thu bán lẻ các nhóm hàng lương thực thực phẩm, hàng may mặc và đồ dùng, thiết bị gia đình.

Thời gian qua, Sở Công Thương đã phối hợp kịp thời với các ngành liên quan triển khai các giải pháp bình ổn, bảo đảm nguồn cung hàng hóa ổn định, dồi dào và thực hiện các biện pháp kiểm tra, kiểm soát thị trường chặt chẽ nên giá cả các loại hàng hóa trên địa bàn tỉnh không khan hiếm và tăng giá đột biến.

Các địa phương tiếp tục định hướng phát triển hệ thống phân phối theo quy hoạch nhằm thúc đẩy lưu thông hàng hóa, bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường và góp phần phát triển thương mại theo hướng văn minh, hiện đại.

Với kết quả đạt được của năm 2017, ngành Công Thương tiếp tục đặt mục tiêu tăng trưởng cao cho năm 2018 như: giá trị sản xuất công nghiệp tăng 14,5%; tỷ lệ số hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia đạt 99,58%; kim ngạch xuất khẩu tăng 22%; kim ngạch nhập khẩu tăng 20%.

Để đạt được mục tiêu của năm 2018, ngành Công Thương sẽ đẩy mạnh phát triển các cụm công nghiệp, khu công nghiệp theo hướng liên kết theo chuỗi để khuyến khích các thành phần kinh tế tập trung đầu tư phát triển các sản phẩm công nghiệp có lợi thế cạnh tranh, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp phục vụ phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn; phối hợp hỗ trợ nhà đầu tư triển khai các dự án lĩnh vực công thương, nhất là các doanh nghiệp đầu tư tại các cụm công nghiệp; tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, thương mại điện tử nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp tìm kiếm và mở rộng thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu; tiếp tục cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về lĩnh vực công thương.

Theo Tây Ninh Online

Bạn có thể quan tâm