Năm 2016, xã Bình Minh duy trì chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới

Xã Bình Minh, thành phố Tây Ninh được UBND tỉnh thẩm định đạt xã nông thôn mới vào năm 2014. Những năm qua, địa phương có nhiều nỗ lực duy trì và nâng chất các tiêu chí xã nông thôn mới.

Trong năm 2016, xã quan tâm củng cố Ban chỉ đạo xã và phân công các thành viên phụ trách các tiêu chí phù hợp với từng chức năng, nhiệm vụ.

Đường 785, đoạn đi qua xã Bình Minh đã hoàn thành giai đoạn 1

Đường 785, đoạn đi qua đã hoàn thành giai đoạn 1

Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới bằng các hình thức phong phú như xây dựng pa nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu; tuyên truyền qua loa phát thanh, hội thi văn nghệ quần chúng… để cán bộ, nhân dân nắm rõ và chủ động tham gia xây dựng nông thôn mới.

Xã cũng đã có cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển công nghiệp, dịch vụ, đô thị theo quy hoạch, đảm bảo xã hội ổn định, môi trường sinh thái được bảo vệ, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

Xã có 5/5 trường đạt chuẩn quốc gia, duy trì giữ vững phổ cập giáo dục ở 4 bậc học. Cơ sở vật chất văn hóa được đảm bảo, Trung tâm Văn hóa Thể thao – Học tập Cộng đồng và Nhà Văn Hóa các ấp đáp ứng tốt nhu cầu sinh hoạt, học tập, giải trí của nhân dân; duy trì xã văn hóa, .

Về nhà ở dân cư, năm 2016, xã tiếp tục duy trì tỷ lệ nhà ở đạt chuẩn, đã vận động hỗ trợ 20 triệu đồng cho 2 hộ hoàn cảnh khó khăn sửa chữa nhà ở; xây tặng 2 căn nhà đoàn kết, mái ấm tình thương trị giá 74 triệu đồng.

Năm 2016, bên cạnh việc duy trì hoạt động Tổ liên kết chăn nuôi bò sinh sản ấp , xã đã thành lập Tổ hợp tác trồng rau an toàn tại ấp Giồng Tre với 13 hộ thành viên và đã giải ngân vốn 150 triệu đồng cho các hộ đầu tư sản xuất; tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng và vai trò của các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Theo Tây Ninh Online

Bạn có thể quan tâm