Năm 2016 doanh thu Bưu điện Tây Ninh vượt kế hoạch

Chiều 11.1, Bưu điện tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2016 và mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2017.

Theo báo cáo, năm 2016 tổng doanh thu của ước thực hiện 95.855 triệu đồng đạt 111,1% kế hoạch, tăng 2,2% so với cùng kỳ. Doanh thu tính lương đạt trên 49,470 triệu đồng, tăng 8,7% so với cùng kỳ. Hiện toàn tỉnh có 112 điểm giao dịch bưu điện, trong đó 97 điểm đang hoạt động.

Ông Đinh Như Hạnh - Phó TGĐ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (đứng thứ 2 từ phải sang) trao giấy khen cho các cá nhân

Ông Đinh Như Hạnh – Phó TGĐ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (đứng thứ 2 từ phải sang) trao giấy khen cho các cá nhân

Từ tháng 10.2016, Bưu điện tỉnh triển khai công tác thu thuế thí điểm tại địa bàn thành phố Tây Ninh và huyện Hòa Thành; tham gia với các đơn vị trên toàn mạng lưới triển khai thí điểm dịch vụ “Đặc sản quê hương” qua trang web badasa.com.vn nhằm cung cấp các đặc sản vùng, miền trên cả nước. Kết quả, năm 2016, Bưu điện Tây Ninh được Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam công nhận là tập thể lao động xuất sắc.

Tuy nhiên, hoạt động của Bưu điện Tây Ninh năm qua vẫn còn tồn tại những hạn chế, như: doanh thu nhưng không mang tính bền vững; một số dịch vụ truyền thống chưa đạt được kết quả mong muốn; lực lượng nhân viên kinh doanh, giao dịch viên tại một số đơn vị còn yếu về kỹ năng giao tiếp, năng lực chưa đáp ứng thực tiễn nhiệm vụ…

Các đơn vị cơ sở trực thuộc Bưu điện tỉnh ký kết giao ước thi đua năm 2017

Các đơn vị cơ sở trực thuộc Bưu điện tỉnh ký kết giao ước thi đua năm 2017

Năm 2017, Bưu điện Tây Ninh triển khai các chương trình đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống bưu điện văn hóa xã, khôi phục hoạt động 100% bưu điện văn hóa xã đang tạm ngưng. Tăng cường kiểm soát, nâng cao chất lượng hoạt động trên tất cả các lĩnh vực để phát triển, kinh doanh hiệu quả hơn…

Tại hội nghị, 9 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2016 của Bưu điện Tây Ninh đã được Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam khen thưởng.

Cũng tại hội nghị, các đơn vị cơ sở trực thuộc Bưu điện tỉnh tiến hành ký kết thi đua công tác năm 2017.

Theo Tây Ninh Online

Bạn có thể quan tâm