Năm 2016 diện tích gieo trồng của tỉnh vượt kế hoạch

Theo Sở và Phát triển nông thôn Tây Ninh, thực hiện tái cơ cấu ngành , trong năm 2016 tỉnh tập trung vào các cây trồng chủ lực như lúa, mì, mía, cao su…

Nông dân xuống giống mì

Nông dân xuống giống mì

Tổng trong năm 2016 ước đạt 385.657 ha, vượt 2,5% so kế hoạch năm (KH), tăng 0,9% so với cùng kỳ năm 2015 (SCK). Giá trị sản phẩm bình quân thu được trên 1ha trong năm đạt 87,65 triệu đồng, tăng 2,26 triệu đồng SCK.

Trong đó cây lúa có tổng diện tích gieo trồng 143.995 ha, vượt 2,9% KH; năng suất bình quân ước đạt 5,3 tấn/ha. Cây mía được 16.000 ha, đạt 100% KH và vượt 12,3 SCK, năng suất bình quân ước đạt 75,4 tấn/ha.

Ngành Nông nghiệp và các nhà máy đường đang tập trung xây dựng cánh đồng lớn, áp dụng mạnh mẽ các tiến bộ khoa học kỹ thuật.

Năm qua, diện tích cây mì trong toàn tỉnh chiếm 57.000 ha, đạt 95% KH, năng suất bình quân ước đạt 32,8 tấn/ha. Cao su diện tích 98.707 ha, giảm 2,1% SCK.

Rau đậu các loại 29.301 ha, vượt 12,7% KH, tăng 15,7% SCK; năng suất bình quân của rau các loại đạt 17,6 tấn/ha và đậu các loại 1,4 tấn/ha.

Thu hoạch mía

Thu hoạch mía

Giá trị sản xuất trong trồng trọt của tỉnh năm 2016 đạt 20.913 tỷ đồng, vượt 2% KH và tăng 2,6% SCK.

Ngành chức năng tỉnh đang xây dựng, rà soát quy hoạch vùng nguyên liệu mía cho các nhà máy đường trong tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; kế hoạch thí điểm xây dựng cánh đồng lớn trên cây mía và triển khai kế hoạch phát triển bền vững cây mía của Tây Ninh.

Theo Tây Ninh Online

Bạn có thể quan tâm