Mô hình trồng rau trong nhà kính

Trồng rau trong nhà kính hoàn toàn cách ly môi trường bên ngoài, không bị ảnh hưởng bởi thời tiết, côn trùng gây hại nên năng suất cao hơn cây trồng bên ngoài.

Theo Tây Ninh Online

Bạn có thể quan tâm