Mô hình nuôi trồng thủy sản ngày càng đa dạng

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tây Ninh, trong năm 2015, nhìn chung tình hình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ổn định. Tổng diện tích nuôi trồng đạt 937 ha, đạt 101% so với năm 2014.

Mô hình nuôi trồng thủy sản ngày càng đa dạng

Mô hình nuôi thủy sản trong ao ở xã Lộc Hưng (Trảng Bàng).

Các mô hình nuôi trồng thủy sản ngày càng đa dạng và  tập trung đối với những loại thủy sản có giá trị kinh tế cao gắn thị trường tiêu thụ, như: cá tra, ba ba, tôm càng xanh, ếch, lươn…

Sản lượng nuôi trồng thủy sản trong năm ước 19.744 tấn, tăng 14,2% so với năm 2014 và đạt 100% kế hoạch năm; sản lượng khai thác ước khoảng 3.489 tấn, vượt 6,3% so với năm 2014.

Công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản được ngành chức năng quan tâm triển khai thực hiện, với kết quả đã thả 892.550 con cá giống vào hồ Dầu Tiếng, nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Theo kế hoạch của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm 2016 tổng sản lượng thủy sản trong tỉnh dự kiến đạt 20.225 tấn, trong đó nuôi trồng 16.835 tấn, khai thác 3.390 tấn.

Theo N.H (Tây Ninh Online)

Bạn có thể quan tâm