Liên minh HTX và Ngân hàng NN&PTNT Tây Ninh phối hợp cho vay đối với HTX, thành viên HTX

Liên minh Hợp tác xã (HTX) và Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh Tây Ninh (Agribank Tây Ninh) vừa ban hành kế hoạch phối hợp cho vay đối với HTX, thành viên HTX.

Rau trồng tại một HTX rau an toàn ở Hòa Thành

Rau trồng tại một HTX rau an toàn ở Hòa Thành – Ảnh minh họa

Đối tượng được áp dụng đối với kế hoạch này là các HTX, thành viên HTX hoạt động trên địa bàn nông thôn hoặc hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Lãi suất cho vay ngắn hạn 8,4%/năm (có thời gian vay từ 12 tháng trở xuống); trung, dài hạn 9,6%/năm (có thời gian vay trên 12 tháng).

Mức cho vay cụ thể: ngắn hạn tối đa bằng 95%/nhu cầu vốn của phương án; trung hạn: tối đa bằng 80%/nhu cầu vốn của phương án; dài hạn: tối đa bằng 70%/nhu cầu vốn của phương án.

Căn cứ quy định của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và chính sách của đối với khách hàng, xem xét cho vay không cần tài sản bảo đảm như sau: tối đa đến 1 tỷ đồng đối với HTX hoạt động trên địa bàn nông thôn hoặc sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp; tối đa đến 2 tỷ đồng đối với Liên hiệp HTX hoạt động trên địa bàn nông thôn hoặc sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp; tối đa đến 100 triệu đồng đối với thành viên vay vốn phục vụ .

Theo nội dung phối hợp, Agribank sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các HTX, thành viên HTX trên địa bàn được vay vốn ngân hàng phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của HTX với điều kiện ưu đãi như thời gian giải quyết hồ sơ nhanh, không phải thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay theo quy định, lãi suất thấp…

Theo Tây Ninh Online

Bạn có thể quan tâm