Liên minh HTX và các tổ chức chính trị – xã hội ký kết phối hợp phát triển kinh tế tập thể

Chiều 5.4, Liên minh Hợp tác xã (HTX) Tây Ninh tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp phát triển kinh tế tập thể giữa Liên minh HTX với các tổ chức chính trị – xã hội của tỉnh.

Liên minh HTX Tây Ninh và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh ký kết kế hoạch phối hợp

Tây Ninh và các tổ chức chính trị – xã hội của tỉnh ký kết kế hoạch phối hợp

Các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh gồm: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Liên đoàn Lao động, Hội Cựu chiến binh, Tỉnh đoàn, .

Nội dung ký kết phối hợp tập trung vào công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho thành viên, đoàn viên, hội viên về những chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về HTX; tuyên truyền các hoạt động của , HTX do đoàn viên, hội viên sáng lập; giới thiệu mô hình HTX gắn với chuỗi giá trị; những gương điển hình, kinh nghiệm hay, cách làm tốt, sáng tạo trong tổ chức hoạt động HTX.

Việc ký kết cũng tạo điều kiện để thành viên, đoàn viên, hội viên phát huy tinh thần khởi nghiệp từ hộ gia đình đến mô hình tổ hợp tác, HTX; hỗ trợ các gắn với mô hình tổ hợp tác, HTX vay vốn trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn để mở rộng quy mô, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất; đào tạo, , chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ sinh học về giống, bảo quản, chế biến, tiêu thụ sản phẩm và thực hiện các giải pháp nhằm hợp tác ở địa phương.

Kế hoạch đề ra chỉ tiêu trong năm 2018 thành lập mới 10 tổ hợp tác và 5 đến 10 HTX; 100% xã có HTX hoạt động và liên kết sản xuất gắn với sản phẩm chủ lực của địa phương; thu nhập bình quân của đoàn viên, hội viên tham gia tổ hợp tác, HTX năm sau tăng hơn năm trước.

Theo thống kê của Liên minh HTX Tây Ninh, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 108 tổ hợp tác, thu hút trên 2.000 thành viên tham gia và 109 HTX với 33.170 thành viên tham gia, vốn điều lệ đạt 184,65 tỷ đồng.

Theo Tây Ninh Online

Bạn có thể quan tâm