Liên minh HTX Tây Ninh: Tuyên truyền, vận động người dân tham gia mô hình HTX điểm

Ngày 1.11, tại huyện Dương Minh Châu, Liên minh Hợp tác xã (HTX) Tây Ninh tổ chức hội nghị Tuyên truyền, vận động người dân xã Phước Ninh tham gia mô hình HTX điểm năm 2018 trên địa bàn.

Quang cảnh hội nghị Tuyên truyền, vận động người dân xã Phước Ninh tham gia mô hình HTX điểm năm 2018

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe tiến sĩ Trần Minh Hải – Giám đốc Trung tâm Đào tạo và tư vấn kinh tế Hợp tác (Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn II) phổ biến kiến thức về Luật HTX năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành; các chính sách hỗ trợ phát triển HTX của trung ương, của tỉnh; nâng cao tập thể; các mô hình, điển hình về , HTX, .

Tiến sĩ Trần Minh Hải cũng phân tích sự khác nhau giữa HTX kiểu cũ và mới; cách thức xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và tổ chức hoạt động của HTX; cách thức tuyên truyền vận động người dân tham gia vào ,

Hội nghị nhằm góp phần nâng cao kiến thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn xã Phước Ninh hiểu rõ hơn về vị trí, vai trò, quyền lợi và tầm quan trọng của việc tham gia HTX; đồng thời tạo điều kiện hỗ trợ hộ nông dân, xây dựng chuỗi kết nối từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tại địa phương.

Theo Tây Ninh Online

Bạn có thể quan tâm