Lễ Kỳ Yên Đình Long Thành

Theo thông lệ hằng năm, vào ngày 17 và 18 tháng 3 âm lịch, Ban Hội Đình Long Thành cùng chính quyền xã Long Thành Nam (Hòa Thành) và người dân địa phương tổ chức Lễ cúng Kỳ Yên.

Lễ cúng Kỳ Yên Đình Long Thành

Lễ cúng Kỳ Yên

Ngày 3.5 (18.3 Mậu Tuất), tại Đình Long Thành đã diễn ra các nghi thức của , nhằm cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, đồng thời bày tỏ lòng thành kính, tri ân đến các bậc tiền nhân đã dày công khai phá, xây dựng làng Long Thành.

Đình Long Thành thuộc , huyện , trước đây còn gọi là Đình , thờ Đức Đại Thần Trần Văn Thiện. Đình được xây dựng từ năm 1915 trên một khu đất rộng 6.000m2, mặt đình quay về hướng Nam nhìn ra sông Vàm Cỏ Đông. Năm 1993, được Bộ Văn hóa – Thông tin công nhận di tích lịch sử cấp quốc gia.

Lễ cúng Kỳ Yên được thực hiện với các phần như: cúng Hậu sở, Hòa đờn, thỉnh hương Cụ Trần Văn Thiện từ lăng mộ về đình, ôn lại tiểu sử cụ Trần Văn Thiện, Lễ khởi mõ – chiêng – trống và cúng đại lễ Kỳ Yên.

Theo tài liệu, cụ Trần Văn Thiện sinh năm 1795, tại làng Trung Lập, phủ Bình Long, tỉnh Gia Định. Vào thời vua Thiệu Trị, cụ Trần Văn Thiện cùng thân sinh và một số người đi khai phá vùng đất mới ở Phủ Tây Ninh, ven sông Vàm Cỏ Đông, khai khẩn đất hoang, lập ấp, chống thú dữ và giặc để bảo vệ dân làng. Cụ mất ngày 18.9.1883.

Để tưởng nhớ công lao của cụ Trần Văn Thiện, người dân trong vùng cất đình thờ cụ tại Bến Kéo (nay là ấp Long Yên) và được triều đình Huế (dưới triều vua Tự Đức năm thứ 36) cho phép lập đình thờ cụ.

Theo Tây Ninh Online

Bạn có thể quan tâm