Lễ cúng Kỳ Yên Đình Thái Bình

Trong hai ngày 1-2.1.2018 (nhằm 15-16.11 Đinh Dậu), Đình Thái Bình tổ chức Lễ cúng Kỳ Yên. Đây cũng là dịp kỷ niệm 100 năm sắc phong Thành Hoàng Bổn Cảnh (1917-2017).

Nghi thức đọc sớ Tôn thần Lễ cúng Kỳ Yên Đình Thái Bình

Nghi thức đọc sớ Tôn thần

Lễ cúng Kỳ Yên được tổ chức hằng năm gồm các nghi lễ truyền thống như rước Sắc Thần, các nghi thức cúng cơm chay, cúng cầu Quốc thái dân an, cúng tế Linh Thần, cúng Thần Nông, Lễ Hồi sắc… nhằm cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, cầu cho công việc lao động sản xuất của nhân dân được thuận lợi, đời sống ấm no, hạnh phúc.

Đình Thái Bình (khu phố 4, , ) được xây dựng trên 100 năm, thờ Thần Hoàng Bổn Cảnh Võ Văn Oai – là vị quan đại thần triều đình Huế. Ngày 18.3.1917, vua Khải Định năm thứ II đã sắc phong đình thành Thái Bình. Năm 1994 Đình Thái Bình được Bộ Văn hóa Thông tin xếp hạng là Di tích lịch sử – văn hóa cấp quốc gia và được trùng tu tôn tạo vào năm 2013.

Ông Trần Ngọc Hai – Hội phó Hội Quý tế Đình Thái Bình cho biết, bên cạnh Lễ cúng Kỳ Yên là ngày lễ lớn, hằng năm Đình còn tổ chức hai lễ cúng nhỏ khác, gồm Lễ Dựng Nêu và Lễ cúng Khai Sơn. Trung bình mỗi năm có khoảng 600 người dân đến cúng viếng tại Đình Thái Bình để cầu bình an.

Theo Tây Ninh Online

Bạn có thể quan tâm