Lấy ý kiến người dân về quy hoạch Khu du lịch Quốc gia Núi Bà Đen

Ngày 9.3.2018, tại UBND phường Ninh Sơn (TP.Tây Ninh), Sở Xây dựng tổ chức lấy ý kiến của người dân các phường Ninh Thạnh và Ninh Sơn về Đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Quốc gia Núi Bà Đen đến năm 2035.

Đại diện Sở Xây dựng trình bày Đồ án quy hoạch Khu du lịch Quốc gia Núi Bà Đen

Đại diện Sở Xây dựng trình bày Đồ án

Thực hiện chỉ đạo tại Quyết định số 125/QĐ-TTg ngày 25.1.2018 của Thủ tướng Chính phủ  về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Quốc gia , tỉnh Tây Ninh đến năm 2035, Sở Xây dựng Tây Ninh tổ chức chọn thầu tư vấn lập quy hoạch chung và lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư để trình UBND tỉnh thông qua HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 7, làm cơ sở trình Bộ Xây dựng và Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Ngoài các nội dung đăng tải công khai trên Báo Tây Ninh và trang thông tin điện tử Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh để tổ chức, công dân góp ý cho Đồ án quy hoạch; Sở Xây dựng cũng đã trưng bày công khai đồ án, phát phiếu trưng cầu ý kiến, nhận ý kiến góp ý trực tiếp của cộng đồng dân cư tại trụ sở các cơ quan: Sở Xây dựng, Ban Quản lý , UBND thành phố và các phường , Ninh Thạnh, xã Thạnh Tân (TP.Tây Ninh), các xã Phan, Suối Đá (huyện Dương Minh Châu) trong suốt thời gian lấy ý kiến.

Người dân xem đồ án quy hoạch được trưng bày tại UBND phường Ninh Sơn

Người dân xem đồ án quy hoạch được trưng bày tại UBND phường Ninh Sơn

Việc lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Quốc gia Núi Bà Đen bắt đầu từ ngày 6-15.3.2018.

Tại buổi lấy ý kiến, người dân được nghe đơn vị tư vấn trình bày tóm tắt các nội dung chính của Đồ án quy hoạch chung Khu du lịch Quốc gia Núi Bà Đen. Người dân đóng góp ý kiến đối với đồ án thông qua phiếu do đơn vị tổ chức phát trước đó.

Theo Quyết định 125, khu vực lập quy hoạch có quy mô khoảng 3.000 ha, trong đó phía Đông Bắc giáp đường Suối Đá – Khedol; phía Tây Bắc giáp đường tỉnh 785; Tây Nam giáp đường 784 và Đông Nam giáp đường 790.

Theo Tây Ninh Online

Bạn có thể quan tâm