Khánh thành Thư viện thân thiện Trường Tiểu học Hiệp Tân

Sáng 13.10, Trường Tiểu học Hiệp Tân (huyện Hòa Thành) tổ chức khánh thành Thư viện thân thiện và ngày đọc sách do Tổ chức phi chính phủ Room to Read tài trợ.

Các đại biểu cắt băng khánh thành thư viện thân thiện tại Trường tiểu học Hiệp Tân

Các đại biểu cắt băng khánh thành tại

Đây là một trong 5 trường học nằm trong dự án thiết lập thư viện thân thiện của Tổ chức tài trợ trên địa bàn huyện . Thư viện thân thiện được trang bị gần 400 đầu sách, không gian thoải mái, đủ ánh sáng, cách bố trí, sắp xếp sách khoa học, được phân loại theo trình độ đọc, mã màu.

Thư viện mở cửa tất cả các ngày trong tuần, quy trình mượn và trả sách đơn giản, các em học sinh có thể mượn sách đọc tại chỗ hay mang về nhà. Qua đó, góp phần hình thành thói quen đọc sách cho học sinh, nâng cao chất lượng học tập trong nhà trường.

Hoạt động của dự án kéo dài trong 3 năm, bao gồm việc Room to Read cung cấp sách, vật phẩm giáo dục; giám sát, hỗ trợ thư viện phát triển bền vững; hỗ trợ mỗi học sinh ít nhất 5 cuốn sách/ 3 năm; tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý, cán bộ thư viện và giáo viên về các chuyên đề thiết lập quản lý thư viện, huy động sự tham gia của cộng đồng, xây dựng kế hoạch duy trì thư viện bền vững và triển khai tiết đọc thư viện 1 tiết/ tuần/ lớp.

Theo Tây Ninh Online

Bạn có thể quan tâm