Khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời

Sáng 2.10, tại trường Trung học cơ sở Thị trấn Tân Châu, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức khai mạc tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017.

Đến dự có ông Trần Văn Khải – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ông Phạm Ngọc Hải – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Tây Ninh cùng lãnh đạo huyện .

Ông Phạm Ngọc Hải - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT phát biểu tại buổi lễ

Ông Phạm Ngọc Hải – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT phát biểu tại buổi lễ

Với chủ đề “Khuyến học, khuyến tài vì nguồn nhân lực chất lượng cao”, Tuần lễ hưởng ứng năm 2017 sẽ diễn ra trong thời gian từ ngày 2-8.10.2017.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Phạm Ngọc Hải yêu cầu các đơn vị, trường học xây dựng và triển khai kế hoạch khuyến học, khuyến tài trong hệ thống trường học trên địa bàn.

Cần phối hợp với tỉnh đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, hướng tới một xã hội học tập theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương  Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT Tây Ninh, tính từ năm 2016 đến nay đã có trên 180.000 lượt người tham gia học tập nâng cao kiến thức, chuyển giao công nghệ tại các Trung tâm Văn hóa Thể thao – Học tập cộng đồng. Tỉnh duy trì chuẩn quốc gia về xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2016.

Năm 2017, Tây Ninh đã được Bộ GD&ĐT công nhận đạt chuẩn phổ cập mầm non 5 tuổi; tỷ lệ biết chữ trên dân số độ tuổi từ 15-35 đạt trên 99% và độ tuổi từ 36-60 đạt trên 97%; 100% số xã trên địa bàn tỉnh đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 1 và trên 51% xã đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2.

Theo Tây Ninh Online

Bạn có thể quan tâm