Huyện Dương Minh Châu: Triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2018

Hôm 9.1.2018, UBND huyện Dương Minh Châu đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và thu ngân sách nhà nước năm 2018. Ông Trần Văn To – Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Đại biểu tham dự hội nghị Triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

Đại biểu tham dự hội nghị

Năm 2018 huyện đề ra 15 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó về kinh tế, giá trị sản xuất các ngành đạt 11.464 tỷ đồng, tăng 8,5% so với cùng kỳ; sản xuất nông – lâm – thủy sản đạt 3.510 tỷ đồng; công nghiệp – xây dựng đạt 7.245 tỷ đồng; sản xuất thương mại, dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt 709 tỷ đồng.

Về tổng thu ngân sách nhà nước, kế hoạch năm 2018 đạt 105,5 tỷ đồng; tổng chi ngân sách địa phương 308,6 tỷ đồng; tổng diện tích gieo trồng đạt 28.675 ha. Năm 2018 huyện phấn đấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới ở xã Cầu Khởi, nâng số xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn huyện lên 4 xã.

Nuôi tôm càng xanh ở Dương Minh Châu

Nuôi tôm càng xanh ở Dương Minh Châu – Ảnh minh họa

Về văn hóa xã hội, huyện phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 0,3%; duy trì tỷ lệ 4,9 bác sĩ/1 vạn dân và 5 giường bệnh/1 vạn dân; tiếp tục duy trì số xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập; giới thiệu, giải quyết việc làm cho 2.500 người; vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 82,7%.

Về môi trường, huyện phấn đấu nâng số hộ dùng nước hợp vệ sinh đạt 99%, dùng hố xí hợp vệ sinh đạt 90% và 100% số hộ dân đều có điện sinh hoạt.

Theo Tây Ninh Online

Bạn có thể quan tâm