HTX Nông nghiệp Phước Lợi: Thu hút nhiều nông dân tham gia

HTX nông nghiệp Phước Lợi (xã Phước Lưu, huyện Trảng Bàng) được thành lập vào năm 2014, ngành nghề hoạt động chủ yếu là sản xuất lúa và chăn nuôi thủy sản. Ban đầu HTX chỉ có 12 xã viên, sau hơn 4 năm hoạt động, đến nay đã có 33 xã viên- chiếm gần 33% tổng số hộ trong ấp.

Ban Quản trị HTX đã nỗ lực khắc phục khó khăn, không ngừng đổi mới phương thức quản lý và điều hành, phát triển các dịch vụ mới nhằm phục vụ tốt nhu cầu và nâng cao thu nhập, ổn định đời sống của xã viên. Trong hơn 4 năm qua, bình quân hằng năm 1 ha lúa lãi trên 21 triệu đồng; nuôi trồng thủy sản lãi bình quân gần 20 triệu đồng/hộ và nuôi bò vỗ béo đạt 18 triệu đồng/con/hộ.

Ông Trần Văn Na – Giám đốc HTX cho biết: “Được các ngành, các cấp tạo điều kiện xây dựng mô hình liên kết 4 nhà để sản xuất lúa, trung bình lợi nhuận của xã viên cao hơn những người chưa vô HTX khoảng 3 triệu đồng/mẫu. Ngoài ra, xã viên HTX còn được Nhà nước hỗ trợ cây, con giống, vốn, kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm”.

Mới đây, tại Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2018 – 2023, các xã viên đã đóng góp nhiều ý kiến cho điều lệ và phương án sản xuất kinh doanh, dịch vụ hợp tác xã trong thời gian tới, với mục tiêu chung là phát triển các dự án có tính khả thi cao nhằm nâng cao thu nhập cho xã viên.

Trong đó, đặc biệt chú trọng việc duy trì các dự án đạt hiệu quả về năng suất, chất lượng và lợi nhuận như: sản xuất lúa giống và lúa thương phẩm; nuôi cá nước ngọt; nuôi bò vỗ béo và phát triển mới dự án kinh doanh lúa giống; tập trung xây dựng, phát triển các mô hình liên kết sản xuất – tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị hàng hóa thông qua hợp đồng kinh tế giữa nông dân với doanh nghiệp để thay thế cho mô hình kinh tế hộ nhỏ lẻ, manh mún, hiệu quả thấp; tích cực, chủ động thực hiện xây dựng cánh đồng mẫu lớn và tham gia Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Đại hội đã thống nhất bầu Hội đồng quản trị gồm 3 thành viên; Ban Giám đốc gồm 3 thành viên; Ban Kiểm soát 5 thành viên. Ông Trần Văn Na tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc HTX.

Theo Tây Ninh Online

Bạn có thể quan tâm