HTX Giống cây trồng và Dịch vụ nông nghiệp xã Bàu Đồn tổ chức Đại hội thành viên năm 2016

Mới đây, Giống cây trồng và Dịch vụ nông nghiệp (huyện ) đã tiến hành Đại hội thành viên năm 2016.

HTX Giống cây trồng và dịch vụ nông nghiệp Bàu Đồn thành lập từ năm 2011. Theo Hội đồng Quản trị HTX, những năm gần đây, tình hình của HTX gặp khó khăn vì ruộng đất bị lẫn lúa tạp nhiều, do đó liên tiếp 3 vụ Đông Xuân vừa qua HTX chuyển sang ký hợp đồng sản xuất bắp giống cho các công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình làm việc.

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình làm việc.

Cụ thể vụ Đông Xuân 2013-2014, HTX sản xuất 180 ha, đạt sản lượng 1.483 tấn, bán được giá 8.500 đồng/kg; vụ Đông Xuân 2014-2015 HTX sản xuất 130 ha, sản lượng 1.179 tấn, giá bán 8.200 đồng/kg; vụ Đông Xuân 2015- 2016 HTX sản xuất 100 ha, sản lượng 794 tấn, giá bán 8.200 đồng/kg.

Do tình hình đầu ra sản phẩm của công ty chậm, nên việc sản xuất bắp giống hằng năm bị giảm diện tích. Vì vậy mà vụ Đông Xuân 2015-2016, HTX ký hợp đồng với Công ty Giống cây trồng – con nuôi Ninh Bình sản xuất 70 ha lúa giống Nhật DS1 và PC26, trong đó có 30 ha đạt chuẩn . Vụ Hè Thu 2016, HTX ký hợp đồng với Nhà máy chế biến lúa gạo (thuộc Công ty Mía đường Tây Ninh), với diện tích 100 ha bao tiêu sản phẩm.

Trong thời gian qua, HTX hoạt động chủ yếu hỗ trợ cho các thành viên và các hộ nông dân khu vực sản xuất. Về nguồn thu, HTX chưa thu bất cứ nguồn thu nào của thành viên, chủ yếu tạo đầu ra cho các thành viên và các hộ nông dân. HTX cũng đứng ra chịu trách nhiệm để Công ty Phân bón Bình Điền hỗ trợ cung cấp phân bón cho các hộ thành viên theo hình thức bán cuối vụ thu tiền; Công ty TNHH ADC hỗ trợ thuốc bảo vệ thực vật. Nhờ vậy mà vốn đầu tư được hạ thấp, đầu ra cũng ổn định, tăng thêm lợi nhuận cho các thành viên HTX.

Thành viên HTX Giống cây trồng và Dịch vụ nông nghiệp Bàu Đồn thu hoạch bắp giống.

Thành viên HTX Giống cây trồng và Dịch vụ nông nghiệp Bàu Đồn thu hoạch bắp giống.

Đại hội đã thông qua danh sách 24 thành viên HTX; bầu Hội đồng quản trị 3 thành viên và bầu 1 kiểm soát viên. Ông Nguyễn Văn Nhành được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Đại hội cũng thông qua điều lệ HTX, phương án sản xuất kinh doanh. Mục tiêu và yêu cầu phương án sản xuất của HTX là phát triển mạnh sản xuất lúa chất lượng cao theo tiêu chuẩn VietGAP; ký hợp đồng sản xuất bắp giống cho các công ty từ 100-200 ha; liên kết với các công ty bao tiêu sản phẩm, vừa giữ giá cả ổn định cho nhà nông vừa đáp ứng nhu cầu thị trường đầu ra.

Theo N.H (Tây Ninh Online)

Bạn có thể quan tâm