Họp thống nhất kịch bản các chương trình sân khấu hóa và chương trình nghệ thuật chào mừng Kỷ niệm 180 năm – Tây Ninh hình thành và phát triển

Ngày 15/8/2016, ông Dương Văn Phong, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Phó Trưởng Ban Tổ chức các hoạt động đã chủ trì cuộc họp Thường trực Ban Tổ chức nhằm thống nhất nội dung kịch bản các chương trình sân khấu hóa và chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm sẽ diễn ra vào ngày 09/9/2016.

Ông Dương Văn Phong, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại cuộc họp

Ông Dương Văn Phong, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại cuộc họp.

Tham dự cuộc họp có đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và đơn vị tổ chức các chương trình.

Sau khi nghe dự thảo kịch bản các chương trình, các thành viên dự họp đã góp ý về bố cục, nội dung lời dẫn chương trình, bài hát và ca sĩ trong chương trình.

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Dương Văn Phong đã thống nhất và tiếp thu tất cả các ý kiến góp ý tại cuộc họp và đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp với đơn vị tổ chức các chương trình hoàn chỉnh dự thảo, trình Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thẩm định nội dung lời dẫn chương trình trước khi trình Trưởng Ban Tổ chức duyệt để triển khai thực hiện. Ông Phong cũng nhấn mạnh, thời gian diễn ra chương trình đã gần kề, đề nghị các đơn vị chủ động, tích cực, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao để các chương trình diễn ra đạt kết quả tốt đẹp.

Theo Cổng Thông Tin Điện Tử Tỉnh Tây Ninh

Bạn có thể quan tâm