Hơn 77% dân số Tây Ninh sống ở nông thôn

Kết quả thống kê cho thấy, sau gần 10 năm, tỷ lệ dân số sống ở khu vực đô thị tăng khoảng 7%.

Theo báo cáo mới nhất của UBND tỉnh về tình hình dân số và vấn đề đào tạo, , từ năm 2011 đến nay, tốc độ tăng dân số của tỉnh luôn dưới 1%.

Sản xuất nông nghiệp ở huyện Châu Thành

ở huyện Châu Thành

Dân số hiện tại của Tây Ninh trong năm 2018 là 1.118.817 người, mật độ bình quân khoảng 277 người/km.

Phân chia theo giới tính, tỷ lệ nam nữ ở Tây Ninh tương đối ổn định, tỷ lệ nữ chiếm 50,3% dân số, nam 49,7%. So với năm 2010, tỷ lệ nữ giảm khoảng 0,1%.

Ở thời điểm hiện tại, khoảng 22,2% dân số sống ở khu vực đô thị, phần lớn dân cư còn lại (77,8%) sống ở khu vực nông thôn.

Tính từ năm 2010 đến nay, tỷ lệ dân số sống ở khu vực đô thị tăng khoảng 7%.

Liên quan đến dân số và và lực lượng lao động, toàn tỉnh có hơn 630.000 người trong độ tuổi lao động. Trong số này, lực lượng lao động đã hoàn thành chương trình tiểu học chiếm hơn 36%, trung học cơ sở hơn 21% và trung học phổ thông 7,6%.

Công nhân làm việc tại một công ty may mặc ở Tân Biên

Công nhân làm việc tại một công ty may mặc ở Tân Biên

Nguồn lực phục vụ cho – xã hội của tỉnh, mặc dù đạt được một số kết quả nhất định, nhưng cũng còn nhiều hạn chế. Lực lượng lao động phổ thông không thiếu, nhưng lại thiếu lao động có trình độ kỹ thuật cao.

UBND tỉnh đánh giá, tỉnh vẫn còn thiếu đội ngũ chuyên viên có trình độ để ứng dụng trong sản suất nông nghiệp.

Theo Tây Ninh Online

Bạn có thể quan tâm