Hơn 300 tàu cá được cấp giấy chứng nhận hoạt động trong hồ Dầu Tiếng

Đến giữa tháng 11.2015, Chi cục Tây Ninh đã cấp hơn 300 giấy chứng nhận đăng ký cho tàu cá của ngư dân đánh bắt trong .

Tàu cá hoạt động trong hồ Dầu Tiếng

Tàu cá hoạt động trong hồ Dầu Tiếng.

Các tàu cá được đăng ký đa phần là loại tàu vỏ Composite, một số ít là vỏ gỗ.

Đa số ngư dân hoạt động chủ yếu trên địa phận huyện , với các bến khai thác như Phước Minh, Phước Ninh, Suối Đá và Thị trấn; nghề đăng ký là giăng lưới, câu, lưới bén, lưới thưa…

Một cán bộ Chi cục Thủy sản Tây Ninh cho biết, việc cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động tàu cá là để kiểm soát phương tiện khai thác theo quy định.

Chi cục Thủy sản cũng cho biết, tình hình sử dụng ngư cụ cấm để khai thác thủy sản trong hồ Dầu Tiếng có chiều hướng phát sinh phức tạp. Trong tháng 10.2015, Chi cục Thủy sản phối hợp với các đơn vị tiêu hủy 500 mét dớn, bắt giữ 1 ghe lưới.

Theo Nam Sơn (Tây Ninh Online)

Bạn có thể quan tâm