Hòa Thành: Xây dựng phong trào xanh – sạch – đẹp

Năm 2017, UBND huyện Hòa Thành phát động phong trào thi đua xanh – sạch – đẹp. Qua 1 năm thực hiện, kết quả cho thấy các đơn vị đã có sự thay đổi rất lớn.

Các cơ quan xây dựng các quy tắc ứng xử văn hóa nơi làm việc; thực hiện chuẩn mực đạo đức và lối sống gắn với quan tâm xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh…

Thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Hòa Thành

Thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện

Bên cạnh đó, công tác tiếp dân được bố trí khoa học; thái độ tiếp xúc với dân lịch thiệp, nhã nhặn. Công tác thực thi công vụ đúng quy định, có công khai nội quy quy chế làm việc, thiết lập hệ thống phòng cháy chữa cháy bảo đảm đúng tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2008 đã đề ra.

Có 8/8 xã, thị trấn ở Hòa Thành xây dựng kế hoạch và triển khai phong trào đến ấp, khu dân cư. Trong đó, có 2/8 xã tổ chức phát động và chọn tuyến đường điểm để vận động người dân đăng ký thực hiện các nội dung như: đổ rác đúng nơi quy định, không đổ nước thải ra đường; không buôn bán, phơi phóng lấn chiếm lề đường; phát quang, xịt cỏ các tuyến đường giao thông nông thôn; trồng hoa kiểng dọc 2 bên lề đường, tạo vẻ mỹ quan đường phố; tháo dỡ các bảng quảng cáo sai quy định…

Theo UBND , phong trào thi đua xanh – sạch – đẹp được triển khai và trở thành nhiệm vụ trọng tâm của các ban, ngành, khu phố, đoàn thể gắn với thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng an ninh của Thị trấn và việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

UBND Thị trấn còn vận động người dân đóng góp lắp đặt đèn đường chiếu sáng với số tiền khoảng 186 triệu đồng; lát gạch vỉa hè với số tiền 394,6 triệu đồng.

UBND Thị trấn cũng phối hợp với các tổ chức chính trị, nhất là Đoàn Thanh niên vận động người dân không lấn chiếm vỉa hè; trồng hoa kiểng trên tuyến đường Phạm Hùng và giao cho các hộ dân chăm sóc bồn hoa được đặt trước cửa nhà; lắp đặt các thùng rác nhỏ.

Phạm Hùng được xem là tuyến đường điểm để từ đó nhân rộng ra địa bàn Thị trấn. Trong năm 2018, UBND Thị trấn sẽ phối hợp với các ngành chức năng huyện Hòa Thành tiếp tục xây dựng ba tuyến đường tương tự trên địa bàn.

Tuy nhiên, theo đánh giá của UBND huyện Hòa Thành, công tác xây dựng phong trào xanh – sạch – đẹp cũng còn nhiều hạn chế, bất cập. Ngoài các địa phương đang thực hiện Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới, các đơn vị còn lại không chủ động trong đầu tư nâng cấp, nạo vét, phát quang, xịt cỏ các tuyến đường nông thôn cho thông thoáng.

Môi trường khu dân cư vẫn còn rác thải bừa bãi, nhất là nơi giáp ranh giữa các xã hoặc đồng ruộng ở cổng khu công nghiệp. Bên cạnh đó, trước cổng nhiều cơ quan, trụ sở còn treo băng-rôn, pa-nô mất thẩm mỹ, sai quy định. Ngoài ra, có những đơn vị mới được đầu tư nâng cấp từ năm 2016 trở lại đây nhưng khu vực nhà vệ sinh, nhà tắm… không sạch sẽ, mất vệ sinh.

Trong thời gian tới, Hòa Thành tiếp tục triển khai thực hiện phong trào thi đua xanh – sạch – đẹp, tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào ở địa phương.

Huyện cũng tiếp tục nhân rộng mô hình chọn tuyến đường điểm, khu dân cư tiêu biểu của các xã để tổ chức phát động phong trào thi đua xanh – sạch – đẹp gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn mình.

Theo Tây Ninh Online

Bạn có thể quan tâm