Hòa Thành: Tổ chức lại sản xuất theo hướng an toàn, chuỗi giá trị

Theo UBND huyện, năm 2018, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn ước đạt 9.243 tỷ đồng, đạt 100,7% kế hoạch, tăng 10,89% so với năm trước.

Diện mạo đô thị huyện Hòa Thành thay đổi từng ngày

Diện mạo đô thị huyện thay đổi từng ngày

Trong năm, Hòa Thành đã thực hiện đầu tư, chỉnh trang đô thị, nâng cấp một số tuyến đường trọng điểm của huyện (đường Nguyễn Văn Linh, Châu Văn Liêm, Lý Thường Kiệt, Âu Cơ…); tập trung xây dựng các công trình thuộc hệ thống thoát nước đô thị, nông thôn nên không để xảy ra ngập úng cục bộ vào mùa mưa vừa qua; công tác quản lý tài nguyên, môi trường được tăng cường; công tác được quan tâm.

Năm 2018, có 14/14 chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Công tác thu ngân sách Nhà nước đạt và vượt chỉ tiêu, tăng cao hơn năm trước. Công tác quản lý đầu tư xây dựng đi vào nề nếp, thực hiện đúng quy định. Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường chống buôn lậu, gian lận thương mại được quan tâm thực hiện thường xuyên.

Năm 2019, huyện Hòa Thành tiếp tục thực hiện hiệu quả 3 khâu đột phá trong kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 2016 – 2020; chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Huyện tiếp tục triển khai đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp của tỉnh gắn với . Chú trọng tổ chức lại sản xuất theo hướng an toàn, chuỗi giá trị; phát triển vùng sản xuất cây ăn trái một phần theo hướng hữu cơ để gia tăng giá trị sản phẩm. Đẩy mạnh phương thức chăn nuôi theo hướng trang trại gắn với chuồng trại kín, trang thiết bị bán tự động, bảo đảm môi trường, . Thúc đẩy công nghệ cao, bảo đảm .

Đồng thời, huyện tiếp tục rà soát, điều chỉnh quy hoạch các và tổ chức thực hiện theo quy hoạch, cũng như tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ phát triển tiểu thủ công nghiệp, làng nghề truyền thống; thực hiện các biện pháp cải cách, công tác quản lý thu; tăng cường thanh tra, kiểm tra, chống thất thu, buôn lậu, gian lận thương mại; tăng cường công tác bảo vệ môi trường…

Theo Tây Ninh Online

Bạn có thể quan tâm