Hòa Thành: Hỗ trợ vốn cho nông dân xã Trường Đông

Sáng 6.7, tại (huyện ), quỹ thuộc Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Ban điều hành quỹ huyện Hòa Thành tổ chức giải ngân nguồn vốn vay dự án trồng cho hội viên nông dân xã Trường Đông.

Giải ngân vốn cho nông dân xã Trường Đông

Giải ngân vốn cho nông dân xã Trường Đông.

Tổng vốn hỗ trợ cho dự án sạch là 302 triệu đồng, được giải ngân cho 19 hộ nông dân của 3 ấp Trường Đức, Trường Phú và Trường Ân (thuộc xã Trường Đông, Hòa Thành) với mức vay 15-30 triệu đồng/hộ, thời gian triển khai thực hiện dự án là 12 tháng kể từ ngày giải ngân.

Đây là các nguồn vốn do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phân bổ nhằm đầu tư, hỗ trợ cho hội viên nông dân xây dựng, phát triển các mô hình sản xuất, được thực hiện dưới hình thức cho vay trợ giúp có hoàn trả không thu lãi, chỉ thu phí 0,7%/tháng (8,4%/năm).

Với số vốn này, hội viên xã Trường Đông có điều kiện mở rộng mô hình trồng cung ứng cho thị trường, góp phần tăng thu nhập, phát triển kinh tế hộ gia đình.

Theo Thanh Nhi (Tây Ninh Online)

Bạn có thể quan tâm