Hòa Thành: Hỗ trợ 430 triệu đồng cho nông dân vay sản xuất

Mới đây, tại , từ nguồn vốn địa phương hỗ trợ, Hội Nông dân huyện tổ chức giải ngân nguồn vốn vay hỗ trợ dự án Đan cần xé cho hội viên nông dân .

Nghề đan cần xé ở xã Trường Đông

ở xã Trường Đông

Tổng nguồn vốn hỗ trợ cho dự án Đan cần xé là 430 triệu đồng, được giải ngân cho 45 hộ nông dân của 5 ấp Trường Lưu, Trường Phú, Trường Đức, Trường Ân và Năm Trại, với mức vay từ 9 – 17 triệu đồng/hộ. Thời gian triển khai thực hiện dự án 12 tháng kể từ ngày giải ngân.

Đây là nguồn vốn địa phương nhằm đầu tư, hỗ trợ cho hội viên phát triển sản xuất ngành nghề có hiệu quả, được thực hiện dưới hình thức cho vay trợ giúp có hoàn trả không thu lãi, chỉ thu phí 0,7%/tháng (8,4%/năm).

Từ nguồn vốn này, hội viên xã Trường Đông  có thể đầu tư nguyên vật liệu phục vụ sản xuất, bảo đảm số lượng hàng hóa cung ứng cho thị trường, hướng đến phát triển bền vững, xóa đói giảm nghèo tại địa phương.

Theo Tây Ninh Online

Bạn có thể quan tâm